Strona główna  »  PECS/dla przedsiębiorców
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Dla przedsiębiorców/PECS

Nowy nabór wniosków w ramach programu PECS Europejskiej Agencji Kosmicznej

Ministerstwo Gospodarki, działając na podstawie Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w dniu 27 kwietnia 2007 r., ogłosiło konkurs na składanie fiszek projektowych PECS w ramach Planu dla Europejskich Państw Współpracujących.  Projekty należy składać do 31 października 2008 do Ministerstwa Gospodarki.

Aby poznać szczegóły kliknij TUTAJ

 

 

bgheader_small_350

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE:

ESA zaakceptowała 18 projektów PECS w ramach pierwszego naboru PECS:

Europejska Agencja Kosmiczna dokonała ostatecznej selekcji wniosków na projekty w ramach Programu dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS), realizowanego na podstawie Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), podpisane w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2007 r.

ESA zaakceptowała ostatecznie 18 projektów jako spełniające wymogi włączeniado PECS oraz odnoszące się do jej bieżących lub planowanych działań. Podpisanie Karty działań PECS nastąpiło 25 kwietnia 2008 w Ministerstwie Gospodarki.

 

***

 

DOTYCHCZASOWE ETAPY REALIZACJI POROZUMIENIA PECS

We wrześniu 2007 r., powołany przez Ministra Gospodarki Zespół do spraw przygotowania projektu karty działań Programu dla Europejskich Państw Współpracujących Europejskiej Agencji Kosmicznej przeprowadził wstępną ocenę wniosków projektowych zgłoszonych w ramach konkursu PECS. Z ogólnej liczby 47 zgłoszonych wniosków, 39 projektów spełniających kryteria formalne Programu dla Europejskich Państw Współpracujących zostało przekazane do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W październiku 2007 r. ESA dokonała kolejnej oceny projektów i zakwalifikowała je do 3 kategorii.

A. Wnioski dopuszczone przez Europejską Agencję Kosmiczną do dalszych negocjacji jako spełniające kryteria Programu dla Europejskich Państw Współpracujących oraz odnoszące się do bieżących projektów ESA (14 wniosków);

B.
Wnioski wymagające modyfikacji lub uzgodnień z partnerami ESA celem spełnienia kryteriów Programu dla Europejskich Państw Współpracujących i/lub wpisania się
w bieżące lub planowane projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej (16 wniosków);

C.
Wnioski nie kwalifikujące się, z r óżnych powodów, do objęcia finansowaniem w ramach Porozumienia PECS z Europejską Agencją Kosmiczną (9 wniosków).

Należy podkreślić, że zakwalifikowanie wniosków do grupy C nie oznacza ich niskiej zawartości merytorycznej, lecz niespełnienie kryteriów Programu dla Europejskich Państw Współpracujących i/lub brak odniesienia do bieżących lub planowanych projektów ESA. Zdaniem ekspertów ESA, wnioski z grupy C są na wysokim poziomie merytorycznym, lecz z reguły mają one charakter operacyjny i nie wchodzą w zakres finansowany w ramach działalności Europejskiej Agencji Kosmicznej, lecz Unii Europejskiej, np. w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR).

Tabela kwalifikacji dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki

Biorąc pod uwagę, że przeprowadzony w tym roku konkurs był pierwszym naborem wniosków w ramach Programu dla Europejskich Państw Współpracujących ESA, zadowoleniem napełnia duża liczba zgłoszonych projektów oraz wysoka jakość większości z nich. Świadczy to o dużym zainteresowaniu współpracą polskich podmiotów z Europejską Agencją Kosmiczną oraz o dużym potencjale rozwoju w Polsce jednego z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych sektorów gospodarki – sektora kosmicznego. Wnioskowana kwota środków finansowych znacznie przekroczyła szacunki ekspertów, co w perspektywie najbliższych lat może oznaczać konieczność zwiększenia udziału finansowego Polski w Programie dla Europejskich Państw Współpracujących. W szczególny sposób cenny jes t liczny udział w konkursie podmiotów należących do sektora prywatnego. Spośród wszystkich zgłoszonych wniosków, 20 projektów złożone przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, w których wiodącą rolę odgrywają pomioty należące do sektora przedsiębiorstw. Warto także podkreślić, że wiele projektów zostało zgłoszonych wspólnie przez przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe. Jest to jeden z cennych efektów konkursu, gdyż zwiększenie współpracy między światem biznesu i światem nauki jest istotnym czynnikiem zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

 

***

 

KORZYŚCI Z PECS

Rozwój sektora kosmicznego w Polsce, dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności gospodarki. Obecność polskich przedsiębiorców na europejskim rynku kosmicznym stanowić będzie ważny instrument promocji nowoczesnych rozwiązań technicznych. Ponadt o, przedsiębiorcy współpracujący z producentami obecnymi na europejskim rynku kosmicznym będą mogli podjąć produkcję skierowaną na ten rynek, zwiększając poziom zaawansowania naukowo-technicznego swojej działalności. Powstające powiązania kooperacyjne w sektorze hi-tech będą owocować współpracą w innych niż działalność kosmiczna dziedzinach, np.: telekomunikacji, łączności, nawigacji satelitarnej, monitorowania środowiska, meteorologii, aeronomii, geodezji, inżynierii, zarządzania i nadzorowania ruchem transportu drogowego oraz badań w środowisku mikrograwitacji.
Przystąpienie do programu PECS zapewni polskim podmiotom możliwość uczestnictwa w niektórych programach ESA oraz pozwoli na stworzenie powiązań kooperacyjnych i uzyskanie doświadczenia na europejskim rynku kosmicznym. Dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie to stanowić ponadto szansę na dostęp do odbiorców zainteresowanych nowatorskimi rozwiązaniami.

 

Czytaj więcej: archiwum newsów (polityka kosmiczna)

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej