Strona g│ˇwna  »  klaster Mazovia
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Klaster Mazovia

KLASTER KOSMICZNY MAZOVIA (KKM)

We wrze┼Ťniu 2007 na Mazowszu zidentyfikowany zosta┼é kosmiczny klaster. D┼éugoletnia i intensywna wspó┼épraca dzia┼éaj─ůcych w regionie podmiotów zwi─ůzanych 139345main_image_feature_467_ys_2_100z sektorem technologii kosmicznych oraz technik satelitarnych, dzi─Öki zawi─ůzaniu oficjalnego porozumienia kooperacyjnego, uzyska┼éa now─ů – komplementarn─ů do dotychczasowej – jako┼Ť─ç organizacyjn─ů i formaln─ů.

 

CZYM JEST KLASTER?

W rozumieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi─Öbiorczo┼Ťci (PARP) klaster jest przestrzenn─ů i sektorow─ů koncentracj─ů podmiotów dzia┼éaj─ůcych na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjno┼Ťci oraz co najmniej dziesi─Öciu przedsi─Öbiorców, wykonuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů na terenie jednego lub kilku s─ůsiednich województw, konkuruj─ůcych i wspó┼épracuj─ůcych w tych samych lub pokrewnych bran┼╝ach oraz powi─ůzanych rozbudowan─ů sieci─ů relacji o formalnym i nieformalnym charakterze.

DLACZEGO?

Sektor podmiotów, które w swej dzia┼éalno┼Ťci bazuj─ů na wykorzystaniu technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych traktuje si─Ö (obok przemys┼éu lotniczego i zbrojeniowego) jako lokomotyw─Ö innowacyjno┼Ťci gospodarek regionów i pa┼ästw.

W Polsce, znakomita wi─Ökszo┼Ť─ç podmiotów gospodarczych tej bran┼╝y, zasilana wsparciem merytorycznym centrów naukowych i akademickich, skoncentrowana jest w regionie mazowieckim. W tej grupie znajduj─ů si─Ö podmioty o zró┼╝nicowanej wielko┼Ťci, profilu i potencjale – od niewielkich firm dzia┼éaj─ůcych na rynku aplikacji satelitarnych po du┼╝e koncerny wytwarzaj─ůce „twarde” technologie, dla których opracowywanie i wdra┼╝anie technologii kosmicznych to jedynie kilkuprocentowy u┼éamek ich dzia┼éalno┼Ťci. Intersektoralno┼Ť─ç klastra pozwala na jasne wyodr─Öbnienie p┼éaszczyzny wspólnych interesów w obr─Öbie której mog─ů realizowa─ç si─Ö formalne i nieformalne wi─Özy kooperacyjne pomi─Ödzy partnerami. W ten sposób, pomimo i┼╝ podmioty KKM w wielu sytuacjach konkuruj─ů ze sob─ů na rynku, równocze┼Ťnie cz─Östo wspó┼édzia┼éaj─ů przy realizacji wi─Ökszych przedsi─Öwzi─Ö─ç lub inicjatyw korzystnych dla ca┼éego sektora. W niektórych przypadkach nieformalne wi─Özy kooperacyjne mi─Ödzy partnerami KKM datowa─ç mo┼╝na na lata wstecz.

 

PO CO?

Celem wzmacniania struktury klastra kosmicznego na Mazowszu jest jeszcze wi─Öksza intensyfikacja operacyjnych powi─ůza┼ä mi─Ödzy podmiotami sektora. Kooperacja ma sprzyja─ç merytorycznej i ┼Ťwiadomo┼Ťciowej gotowo┼Ťci do podj─Öcia wspólnych i spójnych dzia┼éa┼ä na rzecz przedsi─Öwzi─Ö─ç z zakresu rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania technik satelitarnych, które mog─ů pojawi─ç si─Ö w bliskiej i dalszej przysz┼éo┼Ťci.

Specyfika sektora kosmicznego tak na ┼Ťwiecie, jak i w Polsce przejawia si─Ö w tym, ┼╝e firmy dzia┼éaj─ůce w bran┼╝y s─ů zmuszone jednocze┼Ťnie ze sob─ů konkurowa─ç, ale i ┼Ťci┼Ťle wspó┼épracowa─ç na rzecz projektów i przedsi─Öwzi─Ö─ç, których z┼éo┼╝ono┼Ť─ç wykracza poza mo┼╝liwo┼Ťci jednego podmiotu. Misje kosmiczne czy dostarczanie zaawansowanych aplikacji satelitarnych wymaga wspó┼édzia┼éania i zespolonego wysi┼éku nie jednego, ale cz─Östo grupy jednostek.

Szybki rozwój i efektywno┼Ť─ç funkcjonowania podmiotów w klastrze, poprzez produkty, us┼éugi, know-how, technologie i nowoczesne procesy wytworzone w jego ramach stymuluje spo┼éeczno-ekonomiczny rozwój regionu, innowacyjno┼Ť─ç i konkurencyjno┼Ť─ç przedsi─Öbiorstw, tak┼╝e w skali ogólnokrajowej.

KTO?

Obecnie KKM skupia 20 cz┼éonków:

 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 • Autoguard S.A.

 • Centrum Bada┼ä Kosmicznych PAN

 • Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej Radwar S.A.

 • Eurosense Sp. z o.o.

 • Geosystems Polska Sp. z o.o.

 • Instytut Geodezji i Kartografii

 • Instytut Lotnictwa

 • Instytut ┼ü─ůczno┼Ťci

 • Politechnika Warszawska

 • Polspace Sp. z o.o.

 • Przemys┼éowe Centrum Optyki S.A.

 • Przemys┼éowy Instytut Automatyki i Pomiarów

 • Przemys┼éowy Instytut Telekomunikacji

 • Qued Sp. z o.o.

 • Robotics Inventions Sp. z o.o.

 • Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A.

 • Techmex S.A.

 • Technoport Warszawa S.A.

 • Towarzystwo Manad┼╝erów S.A.

 

KOORDYNAROTORZY

Formaln─ů rol─Ö koordynuj─ůc─ů cz─Ö┼Ťci wspólnych dzia┼éa┼ä KKM przyj─Ö┼éa na siebie Agencja Rozwoju Mazowsza SA. Sta┼éego wsparcia merytorycznego udziela jej Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, autonomiczna jednostka Centrum Bada┼ä Kosmicznych PAN.

WSPÓ┼üPRACA KRAJOWA I MI─śDZYNARODOWA

Du┼╝a otwarto┼Ť─ç na wspó┼éprac─Ö stymuluje rozwój i poszerzanie si─Ö grona cz┼éonków klastra, i to zarówno na p┼éaszczy┼║nie krajowej jak i mi─Ödzynarodowej. Powi─ůzanym silnymi wi─Özami kooperacyjnymi partnerom spoza regiony KKM zapewnia uczestnictwo dzi─Öki formule cz┼éonkostwa stowarzyszonego.

W wymiarze mi─Ödzynarodowym w ramach procesu narodowych konsultacji projektu BSR InnoNet (The Balic Sea Region Innovation Network) w Ministerstwie Gospodarki w grudniu 2007 KKM zosta┼é zidentyfikowany jako klaster mi─Ödzybran┼╝owy o du┼╝ym potencjalne rozwojowym i innowacyjnym. Projekt BSR InnoNet ma na celu utworzenie ram koncepcyjnych dla formu┼éowania polityki wspierania mi─Ödzynarodowych klastrów w regionie Morza Ba┼étyckiego oraz ocen─Ö ich dzia┼éalno┼Ťci, opracowanie wspólnych programów proinnowacyjnych skupionych na rozwoju klastrów.

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej