Strona g│ˇwna  »  Nawigacja satelitarna
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Nawigacja satelitarna

Serwisy Galileo

System Galileo dostarczy u┼╝ytkownikom cztery us┼éugi nawigacyjne oraz jedn─ů us┼éug─Ö wspomagaj─ůc─ů badania i poszukiwania. Zosta┼éy one wszystkie tak pomy┼Ťlane, by zadowoli─ç wszystkich potencjalnych u┼╝ytkowników poczynaj─ůc od profesjonalistów, poprzez naukowców, do zwyk┼éych masowychsesar023dhr_m_200 u┼╝ytkowników.

1. Open Service - powszechnie dost─Öpny, bezp┼éatny serwis zapewniaj─ůcy dok┼éadny pomiar czasu i pozycji, lepszy ni┼╝ pozosta┼ée systemy GNSS,

2. Safety of Life Service - powszechnie dost─Öpny pod warunkiem stosowania odbiorników posiadaj─ůcych odpowiednie certyfikaty, bezp┼éatny serwis zapewniaj─ůcy dok┼éadny pomiar czasu i pozycji z gwarancj─ů jako┼Ťci i dok┼éadno┼Ťci sygna┼éu, posiada funkcj─Ö ostrzegania u┼╝ytkownika o wadliwym dzia┼éaniu systemu,

3. Commercial Service - serwis p┼éatny zapewniaj─ůcy pomiary o zwi─Ökszonej precyzji (dzi─Öki wykorzystaniu dwóch dodatkowych sygna┼éów kodowych) i gwarancj─Ö jako┼Ťci i dok┼éadno┼Ťci sygna┼éu, posiada funkcj─Ö ostrzegania u┼╝ytkownika o wadliwym dzia┼éaniu systemu zapewniaj─ůc wi─Öksz─ů wydajno┼Ť─ç,

4. Public Regulated Service - serwis bezp┼éatny dla cz┼éonków Unii Europejskiej, zapewniaj─ůcy organom administracji pa┼ästwowej, w┼éadzom odpowiedzialnym za ochron─Ö cywiln─ů oraz bezpiecze┼ästwo narodowe dok┼éadny pomiar czasu i pozycji w oparciu o dodatkowe kodowane sygna┼éy, odseparowane od innych w celu gwarancji jako┼Ťci i ci─ůg┼éo┼Ťci us┼éug. Us┼éuga ta umo┼╝liwi rozwini─Öcie w krajach UE aplikacji, które ulepsz─ů instrumenty wykorzystywane przy walce z nielegalnym eksportem czy nielegalnymi migracjami.

5. Search and Rescue Service - serwis zapewniaj─ůcy precyzyjny sygna┼é umo┼╝liwiaj─ůcy dok┼éadn─ů lokalizacj─Ö zagro┼╝enia i komunikacj─Ö zwrotn─ů pomi─Ödzy wysy┼éaj─ůcym a operatorem us┼éugi.Struktura systemu

System Galileo sk┼éada si─Ö z trzech nast─Öpuj─ůcych segmentów:
  • Kosmicznego
  • Naziemnego
  • U┼╝ytkownika

Segment kosmiczny sk┼éada─ç si─Ö b─Ödzie z 30 satelitów, rozmieszczonych równomiernie na trzech ko┼éowych oko┼éoziemskich orbitach ┼Ťrednich (Medium Earth Orbit - MEO), nachylonych pod k─ůtem 56o wzgl─Ödem p┼éaszczyzny równika. 27 satelitów operacyjnych (rozmieszczonych co 40o) wraz z 3 (po jednym na ka┼╝dej orbicie) aktywnymi satelitami zapasowymi b─Ödzie porusza─ç si─Ö na wysoko┼Ťci 23 616 km nad powierzchni─ů Ziemi, okr─ů┼╝aj─ůc nasz glob w ci─ůgu 14 godzin i 21 minut. Dzi─Öki takiemu rozmieszczeniu satelitów (wi─Ökszy promie┼ä orbity ni┼╝ w przypadku GPS), system zapewni dobr─ů jako┼Ť─ç sygna┼éu pomiarowego nawet na 75° szeroko┼Ťci geograficznej. Du┼╝a liczba satelitów znajduj─ůcych si─Ö na orbitach wp┼éynie tak┼╝e bardzo korzystnie na jako┼Ť─ç jego dzia┼éania. Utrata jednego z nich nie powinna nawet zak┼éóci─ç funkcjonowania ca┼éego systemu. Drugim elementem architektury Galileo b─Ödzie segment naziemny, w którym wyró┼╝niamy dwa niezale┼╝ne komponen ty. Pierwszy z nich to podsegment kontroli satelitów GCS (Ground Control System), a drugi to podsegment kontroli ca┼éo┼Ťci misji systemu MCS (Mission Control System). Ka┼╝dy z powy┼╝szych elementów b─Ödzie pe┼éni─ç ró┼╝ne funkcje. GCS ma odpowiada─ç za: utrzymywanie konstelacji i kontrolowanie stanu technicznego wszystkich satelitów, opracowywanie strategii ich napraw, jak równie┼╝ ci─ůg┼ée zarz─ůdzanie systemem w celu jego poprawnego funkcjonowania. Zadaniami, za które z kolei odpowiada─ç ma MCS b─Ödzie: konserwacja serwisów oferowanych przez system, monitorowanie jego funkcjonowania, analizowanie emitowanych przez satelity sygna┼éów oraz rozprzestrzenianie danych systemu. Pomimo innego przeznaczenia oba podsegmenty posiada─ç b─Öd─ů tak┼╝e pewne funkcje wspólne takie jak: monitorowanie i kontrola stacji naziemnych, zaopatrywanie serwisów czy zarz─ůdzanie bezpiecze┼ästwem systemu. Trzeci─ů cz─Ö┼Ťci─ů systemu Galileo b─Öd zie segment u┼╝ytkowników, których zadaniem b─Ödzie eksploatacja stworzonego systemu. W sk┼éad tego segmentu wchodzi─ç b─Ödzie ca┼éa gamy odbiorników Galileo, które b─Öd─ů konstruowane dla ró┼╝nych grup odbiorców us┼éug systemu, w zale┼╝no┼Ťci od zapotrzebowania i zastosowania.

Wspó┼épraca mi─Ödzynarodowa w ramach Galileo

System Galileo to inicjatywa o charakterze mi─Ödzynarodowym; zainteresowanie udzia┼éem w niej wyrazi┼éo wiele pa┼ästw nie nale┼╝─ůcych do UE i ESA. Z punktu widzenia przeci─Ötnego u┼╝ytkownika najwa┼╝niejsze by┼éo podpisanie 26 czerwca 2004 r. przez Uni─Ö Europejsk─ů i Stany Zjednoczone umowy w sprawie Promocji, Warunków i Wykorzystywania Satelitarnych Systemów Nawigacji Galileo i GPS oraz zwi─ůzanych z nimi zastosowa┼ä. Wypracowany uk┼éad zapewnia, ┼╝e sygna┼éy systemu Galileo nie b─Öd─ů mia┼éy negatywnego wp┼éywu na systemy nawigacyjne wykorzysty wane przy prowadzeniu operacji wojskowych przez Stany Zjednoczone i NATO. Ponadto zarówno USA jak i Unia Europejska b─Öd─ů uzgadnia─ç kwestie dotycz─ůce wspólnego bezpiecze┼ästwa i bezpiecze┼ästwa poszczególnych pa┼ästw-stron umowy. Zgodnie z porozumieniem cywilny handel oraz przep┼éyw towarów i us┼éug zwi─ůzanych z nawigacj─ů satelitarn─ů powinien opiera─ç si─Ö na zasadach równo┼Ťci podmiotów i wolnego rynku.


Maj─ůc na uwadze mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania du┼╝ych korzy┼Ťci dla cywilnych i komercyjnych u┼╝ytkowników, pod warunkiem kompatybilno┼Ťci i wspó┼éoperacyjno┼Ťci dwóch niezale┼╝nych systemów, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wymienia┼éy si─Ö do┼Ťwiadczeniami i technicznymi informacjami, co zaowocowa┼éo osi─ůgni─Öciem porozumienia dotycz─ůcego utworzenia wspólnego sygna┼éu cywilnego. Odbiorniki dwu-systemowe (GPS-Galileo) zapewni─ů wi─Öksz─ů dost─Öpno┼Ť─ç, precyzj─Ö i solidno┼Ť─ç, co b─Ödzie stanowi─ç podstaw─Ö nowej generacji us┼é ug i aplikacji opartych na danych satelitarnych, z których b─Öd─ů mogli korzysta─ç u┼╝ytkownicy zarówno ze sfer gospodarczych, naukowych czy administracji publicznej, jak i klienci indywidualni.

Bardzo aktywne zainteresowanie udzia┼éem w systemie Galileo wykaza┼éy Chiny, które ju┼╝ w 2003 r. podpisa┼éy porozumienie o wspó┼épracy z EU. Na mocy tego dokumentu Chiny zobowi─ůza┼éy si─Ö przeznaczy─ç 200 mln euro na program Galileo, z czego 70 mln na wsparcie udzia┼éu chi┼äskich podmiotów w budowie systemu. Reszta ┼Ťrodków b─Ödzie zainwestowana podczas etapu wdra┼╝ania za po┼Ťrednictwem koncesjonariusza Galileo. Od kwietnia 2005 r. 3 chi┼äskich ekspertów pracuje w GJU w Brukseli, a latem podpisano pierwsze kontrakty.
W czerwcu 2004 r. do programu Galileo przyst─ůpi┼é Izrael, zobowi─ůzuj─ůc si─Ö wp┼éaci─ç 18 mln euro w fazie rozwoju systemu oraz udost─Öpni─ç swoj─ů wiedz─Ö technologiczn─ů i do┼Ťwiadczenie. W 2005 r. podpisano porozumienie UE - Ukraina, ustanawiaj─ůce mo┼╝liwo┼Ťci wspó┼épracy w wielu sektorach nawigacji satelitarnej, a zw┼éaszcza w nauce i technologii, przemy┼Ťle, rozwoju rynku i us┼éug oraz standaryzacji, cz─Östotliwo┼Ťciach i certyfikacji. Przewiduje ono tak┼╝e rozszerzenie zasi─Ögu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) na Ukrain─Ö i jej uczestnictwo w strukturach zarz─ůdzania systemem Galileo. Po┼éo┼╝enie geograficzne Ukrainy szczególnie predestynuje j─ů do udzia┼éu w us┼éugach EGNOS.

Równie┼╝ Indie zawar┼éy z UE umowa zapewniaj─ůc─ů im dost─Öp do najwy┼╝szej jako┼Ťci us┼éug oferowanych przez Galileo i stwarzaj─ůc─ů podstawy do wspó┼épracy w tworzeniu regionalnych systemów wspomagania satelitarnego opartych na EGNOS i Galileo.

Trwaj─ů tak┼╝e negocjacje z Argentyn─ů, Brazyli─ů, Marokiem, Meksykiem, Norwegi─ů, Chile, Korea Po┼éudniow─ů, Malezj─ů, Kanad─ů i Australi─ů.

Strona: « poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  nastŕpna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej