Strona główna  »  Obserwacje satelitarne
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Obserwacje satelitarne
Obserwacja satelitarna Ziemi jest jednym z najbardziej dobitnych przykładów wykorzystania przestrzeni kosmicznej i technik satelitarnych dla celów użytkowych.

vuesatellitekru0_200

Dane pozyskiwane z obserwacji satelitarnej dostarczają informacji, która następnie zostaje wykorzystana w szeregu różnorodnych dziedzin, takich jak: geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej, badania zmian klimatycznych, meteorologia, synoptyka i prognozy pogody, geologia, badania środowiska, zanieczyszczeń wód i powietrza itp., bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, rolnictwo i leśnictwo.

Systemy satelitarnej obserwacji Ziemi rozwijane są w Stanach Zjednoczonych, w Europie, jak również kilkunastu innych krajach świata. Polska, nie dysponując kompletnymi systemami satelitarnymi, posiada dostęp do niektórych ich elementów, jak również istotne zaplecze naukowe i kadrowe w tej dziedzinie. Poprzez swoje podmioty publiczne i prywatne Polska aktywnie włącza się w prace szeregu europejskich i światowych organizacji z sektora, uczestnicząc od kilkunastu lat w ich strukturach i programach.Huragan_dean_u_brzegow_polwyspu_jukatan

 

» Historyczny rozwój technik satelitarnej obserwacji Ziemi
» Metody teledetekcji
» Teledetekcja w Polsce
» GMES - Global Monitoring for Environment and Security
» Produkty i usługi programu GMES

 


Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  następna »

Dokumenty


Raporty I fazy projektu Foresight
Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej