Strona główna  »  Sektor bezpieczeństwa
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Sektor bezpieczeństwa

"Sama technologia nie gwarantuje bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo bez wsparcia technologii jest niemożliwe" - ta zasada, choć być może nie tak jasno sformułowana, jest w praktyce stosowana od dawna. Historia wielu państw wskazuje, iż sektor bezpieczeństwa to naturalny użytkownik systemów satelitarnych, w wielu przypadkach wiodący i określający kierunki ich rozwoju. canberra_200Częste są sytuacje, gdy nowoczesne rozwiązania technologiczne, niejednokrotnie stworzone i rozwijane na potrzeby sektora wojskowego, "przechodzą" następnie do sfery cywilnej. Przykładem może być chociażby rozwój technik obserwacji Ziemi, ściśle związany z rozwojem lotnictwa i z historią wojskowości, czy nawigacji satelitarnej - stosowany coraz powszechniej przez użytkowników cywilnych system GPS powstał i nadal funkcjonuje na potrzeby amerykańskiej armii. Widać więc, że programy badawczo-rozwojowe dla potrze b sektora bezpieczeństwa mogą także służyć jako lokomotywa rozwoju zaawansowanych technologii i ich transferu do rzeczywistości gospodarczej.

We współczesnej konfiguracji międzynarodowej, w dobie wzrostu niekonwencjonalnych zagrożeń takich jak terroryzm, zorganizowana przestępczość czy proliferacja broni masowego rażenia każde państwo chcące zapewnić sobie bezpieczeństwo musi być świadome wydarzeń w swoim bliższym i dalszym otoczeniu i zdolne do efektywnego działania. Dziś nie jest już to możliwe bez szerokiego wykorzystania technik satelitarnych, poczynając od obserwacji satelitarnej, monitorowania granic i wydarzeń międzynarodowych, wczesnego ostrzegania o nietypowych zjawiskach, a kończąc na technikach operacyjnych wspomagających realizację misji zagranicznych, usprawniających dowodzenie, ułatwiających zbierania i analizę danych i w ostatecznym rachunku zwiększających szanse powodzenia misji i ograniczenia liczby potencjalnych ofiar.

Technik i satelitarne zaczynają także znajdować coraz szersze zastosowanie w ratownictwie, ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym. Rozwiązania tego rodzaju oferują ogromny potencjał przy przygotowaniu map zagrożonych obszarów i przy ocenie zniszczeń wyrządzonych przez katastrofy. Informacja dostarczana i łączność realizowana przy wykorzystaniu technologii kosmicznych będą niezakłócone, regularnie aktualizowane, uzupełniane o prognozy meteorologiczne, itd. Coraz łatwiej dostępne będzie także wsparcie operacyjne, choćby monitorowanie położenia i koordynowanie działań pojazdów różnych służb czy bezpośrednia transmisja obrazu i dźwięku między jednostkami w terenie a centrum koordynacyjnym, pozwalająca m.in. na efektywniejsze wykorzystanie wiedzy ekspertów oddalonych o setki kilometrów od miejsca zdarzenia.

p1010003_200x150_200

» Badania nad bezpieczeństwem w Unii Europejskiej
» Działania przygotowawcze
» Bezpieczeństwo w 7 Programie Ramowym UE
» Przykładowe możliwości zastosowania technik satelitarnych w sektorze bezpieczeństwa w Polsce

 

 

 

 


Strona: 1, 2, 3  następna »

Dokumenty


Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej