Strona g│ˇwna  »  Sektor bezpiecze˝stwa
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Sektor bezpieczeństwa

Badania nad bezpieczeństwem w Unii Europejskiej

126_2612._crop_200x200_200Jednym z podstawowych zada┼ä ka┼╝dego pa┼ästwa jest zapewnienie bezpiecze┼ästwa swoich obywateli. Taki sam cel stawia przed sob─ů równie┼╝ Unia Europejska. 12 grudnia 2003 r. na sesji w Salonikach Rada Europejska przyj─Ö┼éa Europejsk─ů Strategi─Ö Bezpiecze┼ästwa: "Bezpieczna Europa w lepszym ┼Ťwiecie". Dokument ten przewiduje konieczno┼Ť─ç opracowania rozleg┼éej strateg ii bezpiecze┼ästwa obejmuj─ůcej zarówno ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa cywilnego, jak i zwi─ůzane z obron─ů. Unia Europejska uzna┼éa równie┼╝, ┼╝e badania w zakresie bezpiecze┼ästwa stanowi─ů wa┼╝n─ů cz─Ö┼Ť─ç sk┼éadow─ů w kwestii wspierania wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze┼ästwa, jak równie┼╝ osi─ůgni─Öcia wysokiego poziomu bezpiecze┼ästwa w europejskiej przestrzeni sprawiedliwo┼Ťci, wolno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa, którego podstaw─ů jest Program Haski. Przyczyni─ů si─Ö one równie┼╝ do rozwoju technologii i zdolno┼Ťci wspieraj─ůcych inne polityki UE w dziedzinach takich jak transport, ochrona ludno┼Ťci, energia i ┼Ťrodowisko. Zwrócono tak┼╝e uwag─Ö na rol─Ö, jak─ů badania te mog─ů odegra─ç ogólnym post─Öpie technologicznym i zwi─Ökszaniu konkurencyjno┼Ťci europejskiego przemys┼éu.

Działania przygotowawcze

Ju┼╝ w pa┼║dzierniku 2003r. Komisja Europejska powo┼éa┼éa "Grup─Ö Osobisto┼Ťci", skupiaj─ůc─ů cz┼éonków Parlamentu Europejskiego, wysokiej rangi przedstawicieli przemys┼éu, instytucji badawczych i organizacji mi─Ödzynarodowych pod przewodnictwem 2 komisarzy UE. Zadaniem Grupy by┼éo opracowanie zasad i priorytetów Europejskiego Programu Bada┼ä nad Bezpiecze┼ästwem (ESRP - European Security Research Programme). W marcu 2004r. Grupa przedstawi┼éa swój raport. Stwierdzono w nim mi─Ödzy innymi, ┼╝e istniej─ůce dzia┼éania badawcze zwi─ůzane z kwestiami bezpiecze┼ästwa w Europie ponosz─ů straty z powodu fragmentaryczno┼Ťci wysi┼éków, braku krytycznej masy w odniesieniu do ich rozmiaru i zakresu oraz braku powi─ůza┼ä i interoperacyjno┼Ťci. Europa musi polepszy─ç spójno┼Ť─ç swych wysi┼éków poprzez rozwój skutecznych uregulowa┼ä instytucjonalnych oraz poprzez nak┼éanianie ró┼╝nych krajowych i mi─Ödzynarodowych podmiotów do wspó┼épracy i koordynacji w celu unikni─Öcia powielania podobnych akcji. Badania nad be zpiecze┼ästwem na poziomie Wspólnoty powinny skoncentrowa─ç si─Ö na dzia┼éaniach, które w porównaniu z dzia┼éaniami krajowymi osi─ůgn─ů wyra┼║n─ů warto┼Ť─ç dodan─ů i w konsekwencji wzmocni─ů konkurencyjno┼Ť─ç europejskiego przemys┼éu w tej dziedzinie. Zalecano nak┼éady finansowe w wysoko┼Ťci co najmniej 1 miliarda euro rocznie, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů stopniowego ich zwi─Ökszania. Raport Grupy sta┼é si─Ö podstaw─ů przyj─Ötego we wrze┼Ťniu 2004r. komunikatu Komisji "Security Research: The next Steps". Równocze┼Ťnie Komisja Europejska uruchomi┼éa dwuletni program PASR (Preparatory Action on Security Research). UE przeznaczy┼é a na ten cel 65 mln euro; w sumie ┼Ťrodki finansowe - ┼é─ůcznie z wk┼éadem podmiotów uczestnicz─ůcych w projektach - wynios┼éy ok. 300 mln euro. Wyró┼╝niono 5 obszarów: informacja i ocena sytuacji, ochrona systemów sieciowych, ochrona przed terroryzmem, zarz─ůdzanie kryzysowe, interoperacyjno┼Ť─ç i kontrola systemów ┼é─ůczno┼Ťci. Nale┼╝y podkre┼Ťli─ç bardzo du┼╝e zainteresowanie tym programem - w ci─ůgu niespe┼éna 3 miesi─Öcy trwania konkursu wp┼éyn─Ö┼éo 175 propozycji projektów. W kwietniu 2005r. Komisja powo┼éa┼éa Rad─Ö Doradcz─ů ds. Bada┼ä nad Bezpiecze┼ästwem, tzw. ESRAB (European Security Research Advisory Board). W jej sk┼éad weszli przedstawiciele pa┼ästwowych i prywatnych u┼╝ytkowników, sektora przemys┼éowego i naukowo-badawczego oraz Europejskiej Agencji Obrony. Zadaniem Rady jest przedstawianie zalece┼ä odno┼Ťnie:liberty_island_i_ellis_island_w_zatoce_ny_120

 • Strategicznych celów i priorytetów przysz┼éych bada┼ä nad bezpiecze┼ästwem;
 • Zdolno┼Ťci technologicznych i strategii wspierania konkurencyjno┼Ťci europejskiego przemys┼éu;
 • Kwestie zwi─ůzane z wymian─ů informacji poufnych i ochron─ů w┼éasno┼Ťci intelektualnej;
 • Optymalizacji wykorzystania ┼Ťrodków finansowych i publicznej infrastruktury badawczej

Bezpieczeństwo w 7 Programie Ramowym UE

Unia Europejska wci─ů┼╝ d─ů┼╝y do realizacji Strategii Lizbo┼äskiej, a jednym z istotnych instrumentów s┼éu┼╝─ůcych temu celowi s─ů Programy Ramowe. Przyj─Öto za┼éo┼╝enie, ┼╝e aby sta─ç si─Ö "najbardziej konkurencyjn─ů i dynamiczn─ů gospodark─ů opart─ů na wiedzy" Europa musi zwi─Ökszy─ç swoje wysi┼éki badawcze do 3 % PKB UE oraz wykorzystywa─ç swoje mo┼╝liwo┼Ťci w tej dziedzinie, przekszta┼écaj─ůc wyniki bada┼ä w nowe produkty, procesy i us┼éugi. Dlatego te┼╝ znacznie zwi─Ökszono nak┼éady finansowe na Siódmy Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej Bada┼ä, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji. W latach 2007 - 2013 przewidziano na ten cel ponad 72 miliardy euro. 7 Program Ramowy sk┼éada z czterech programów szczegó┼éowych, odpowiadaj─ůcych czterem g┼éównym celom polityki UE w dziedzinie bada┼ä: wspó┼épraca, pomys┼éy, ludzie i mo┼╝liwo┼Ťci. W obszarze "Wspó┼épraca" (na któ ry przeznaczono ok. 44 mld euro) wyodr─Öbniono 9 tematów, w tym "Bezpiecze┼ästwo i przestrze┼ä kosmiczn─ů", alokuj─ůc na ten cel kwot─Ö 4 mld euro. Takie sformu┼éowanie za┼éo┼╝e┼ä 7 PR najlepiej ┼Ťwiadczy o bliskich powi─ůzaniach technik satelitarnych i bada┼ä kosmicznych z ich zastosowaniami w dziedzinie bezpiecze┼ästwa. W propozycji Programu podkre┼Ťla si─Ö, ┼╝e finansowane badania maj─ů dotyczy─ç wy┼é─ůcznie bezpiecze┼ästwa cywilnego, jednak┼╝e ze wzgl─Ödu na mo┼╝liwo┼Ť─ç "podwójnego stosowania" niektórych rozwi─ůza┼ä planowana jest koordynacja podejmowanych dzia┼éa┼ä z Europejsk─ů Agencj─ů Obrony.

Zgodnie z propozycj─ů Komisji z czerwca bie┼╝─ůcego roku badania nad bezpiecze┼ästwem maj─ů si─Ö koncentrowa─ç na nast─Öpuj─ůcych obszarach:

 • Ochrona przed terroryzmem i przest─Öpczo┼Ťci─ů : dostarczanie rozwi─ůza┼ä technologicznych dla ochrony cywilnej, w tym zapewnienia bezpiecze┼ästwa biologicznego, oraz ochron─Ö przed skutkami ataków terrorystycznych i przest─Öpczo┼Ťci;
 • Bezpiecze┼ästwo infrastruktur i obiektów u┼╝yteczno┼Ťci publicznej : analiza i zabezpieczanie istniej─ůcej i przysz┼éej publicznej oraz prywatnej infrastruktury o decyduj─ůcym znaczeniu/powi─ůzanej sieci─ů (np. transport, energia, ICT), systemów i us┼éug (┼é─ůcznie z us┼éugami finansowymi i administracyjnymi);
 • Bezpiecze┼ästwo granic : skupianie si─Ö na technologiach i zdolno┼Ťciach maj─ůcych na celu wzmocnienie skuteczno┼Ťci i sprawno┼Ťci wszystkich systemów, wyposa┼╝enia, narz─Ödzi, procesów i metod szybkiej identyfikacji koniecznych do poprawy bezpiecze┼ästwa europejskich granic l─ůdowych i morskich, ┼é─ůcznie z kwestiami kontroli i obserwacji granic;
 • Przywracanie bezpiecze┼ästwa w stanie kryzysu : skupianie si─Ö na technologiach zapewniaj─ůcych przegl─ůd i wsparcie ró┼╝nych operacji zarz─ůdzania w sytuacjach kryzysowych (takich jak ochrona ludno┼Ťci, pomoc humanitarna, katastrofy naturalne i zadania ratownicze, wspieranie wsp& oacute;lnej polityki zagranicznej i bezpiecze┼ästwa) oraz na kwestiach takich jak koordynacja i komunikacja mi─Ödzy organizacjami, rozproszona architektura i czynnik ludzki.
Powy┼╝sze cztery dziedziny zostan─ů wsparte przez nast─Öpuj─ůce tematy o bardziej przekrojowym charakterze:
 • Integracja i interoperacyjno┼Ť─ç systemów bezpiecze┼ästwa : koncentrowanie si─Ö na technologiach maj─ůcych na celu wzmocnienie interoperacyjno┼Ťci systemów, wyposa┼╝enia, us┼éug i procesów, ┼é─ůcznie z infrastrukturami informacyjnymi s┼éu┼╝─ůcymi egzekwowaniu prawa, jak równie┼╝ na niezawodno┼Ťci, aspektach organizacyjnych, ochronie poufno┼Ťci i integralno┼Ťci informacji oraz mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťledzenia wszystkich transakcji i procesów przetwarzania.
 • Bezpiecze┼ästwo i spo┼éecze┼ästwo : badania ukierunkowane na zadania, które skupi─ů si─Ö na analizach spo┼éeczno-ekonomicznych, tworzeniem scenariuszy i dzia┼éaniach zwi─ůzanych z przest─Öpczo┼Ťci─ů, poczuciem bezpiecze┼ästwa obywateli, etyk─ů, ochron─ů prywatno┼Ťci i spo┼éecznym prognozowaniem. Badania dotyczy─ç b─Öd─ů równie┼╝ technologii, które w lepszy sposób chroni─ů prywatno┼Ť─ç i wolno┼Ťci, jak równie┼╝ podatno┼Ťci i nowych zagro┼╝e┼ä oraz zarz─ůdzania i oceny wp┼éywu mo┼╝liwych skutków.
 • Koordynacja i kszta┼étowanie bada┼ä nad bezpiecze┼ästwem : koordynowanie europejskich i mi─Ödzynarodowych wysi┼éków badawczych w zakresie bezpiecze┼ästwa oraz rozwój synergii pomi─Ödzy badaniami nad bezpiecze┼ästwem i obron─ů, poprawa warunków prawnych i zach─Öcanie do optymalnego wykorzystywania istniej─ůcych infrastruktur.

Przedstawione powy┼╝ej dzia┼éania uzupe┼éni─ů i zintegruj─ů badania ukierunkowane na technologie i systemy odnosz─ůce si─Ö do kwestii bezpiecze┼ästwa, które s─ů przeprowadzane w innych obszarach tematycznych. S─ů one sformu┼éowane w sposób elastyczny, tak aby mog┼éy dostosowa─ç si─Ö do jeszcze nieznanych przysz┼éych zagro┼╝e┼ä bezpiecze┼ästwa i z wi─ůzanych z nimi potrzeb politycznych, które mog─ů si─Ö pojawi─ç, jak równie┼╝ aby sprzyja┼éy owocnej wymianie i przej─Öciu istniej─ůcych technologii przez sektor bezpiecze┼ästwa cywilnego.


Strona: « poprzednia  1, 2, 3  nastŕpna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej