Strona główna  »  archiwum newsów
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Mars Festiwal
W dniach 27 – 28 października 2007, w centrum konferencyjnym EC Kraków, odbyła się pierwsza edycja imprezy o nazwie Mars Festiwal. Głównym celem Festiwalu było przybliżenie szerokiej publiczności tematyki Marsa i korzyści wynikających z jego eksploracji. W programie przewidziano dyskusje na temat przyszłości polskich projektów astronautycznych, pokazy prawdziwych skał marsjańskich, a także prezentacje sprzętu astronomicznego, robotów, programów komputerowych oraz literatury. Podczas Festiwalu można było zobaczyć także filmy dokumentalne o Marsie.
Obchody 50-lecia ery kosmicznej
podsumowanie_74Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN wspólnie z Politechniką Warszawską i Centrum Badań Kosmicznych PAN organizuje, w dniach 2-3 października 2007 r., konferencję dla uczczenia 50-lecia Ery Kosmicznej. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Celem Konferencji jest podsumowanie 50 lat rozwoju badań kosmicznych i przemysłu kosmicznego na świecie i w Polsce oraz przedstawienie wiz ji na przyszłość.
Wykłady publiczne XXX-lecia Centrum Badań Kosmicznych PAN
Z okazji XXX-lecia swego istnienia Centrum Badań Kosmicznych PAN zaprasza na cykl publicznych wykładów poświęconych historii eksploracji kosmosu, a także zastosowaniu technologii kosmicznych w przyszłości. Pełna lista tematów oraz dat poszczególnych wykładów znajduje się na plakacie:
Druga konferencja poświęcona eksploracji przestrzeni kosmicznej (2nd Space Exploration Conference) Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i Astronautyki
Organizowaną przez Amerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki drugą konferencję poświęcona eksploracji kosmicznej zdominują zagadnienia długofalowej implementacji Wizji eksploracji kosmicznej.

Zielone światło dla Galileo
Po ponad trzymiesięcznych negocjacjach Rada Transportu UE na sesji 29 – 30 listopada 2007r. osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłości programu Galileo, a zwłaszcza struktury zarządzania, mechanizmów finansowania i procedur przetargowych.
Warsztaty Galileo PRS w Nicei, 3 – 4 kwietnia 2008
Celem projektu PACIFIC, realizowanego od września 2006 r. w 6 Programie Ramowym, jest promocja i ułatwienie przyszłym użytkownikom korzystania z kodowanego sygnału Public Regulated Service (PRS) systemu Galileo.
Dzień informacyjny pierwszego konkursu GALILEO w 7. Programie Ramowym
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy współpracy Centrum Badań Kosmicznych PAN zorganizował Dzień informacyjny poświęcony konkursom Galileo w 7 Programie Ramowym.
Pierwszy konkurs Galileo w 7 Programie Ramowym
Organ nadzorczy (GSA) europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS ogłosił zaproszenie do składania wniosków na projekty w części transport (w tym aeronautyka) 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.
7 Program Ramowy GNSS Supervisory Authority
GNSS Supervisory Authority przedstawiła zakres tematyczny, zasady i procedury oraz budżet obszaru nawigacji satelitarnej w 7 Programie Ramowym.
Konkurs Komisji Europejskiej na opracowanie nowych zastosowań nawigacji satelitarnej dla młodzieży krajów UE.
Komisja Europejska zamierza przeprowadzić konkurs dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat na najbardziej innowacyjne pomysły w zakresie zastosowania technologii i usług nawigacji satelitarnej.
Pierwszy satelita Galileo na orbicie
Wyniesienie na orbitę w dniu 28 grudnia 2005 z kosmodromu Bajkonur satelity GIOVE - A, to przełomowy krok w budowie europejskiego cywilnego programu nawigacji satelitarnej Galileo.
Warsztaty PACIFIC o serwisie PRS w Galileo
20 marca w Brukseli odbędą się pierwsze warsztaty poświęcone usłudze PRS w ramach systemu Galileo. Uczestnicy warsztatów będą mogli uzyskać informacje o sygnale PRS oraz wymienić opinie i doświadczenia z przedstawicielami różnych grup użytkowników i zespołu projektu PACIFIC.

Konferencja - 'Nauka w służbie Ziemi'

Stowarzyszenie Studentów 'Geoida' i WRS Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zapraszają na cykl wykładów i wystawę 'NAUKA W SŁUŻBIE ZIEMI'. Cykl I -  będzie poświęcony Teledetekcji, a Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2008r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.


Możliwość ubiegania się o kontrakty GMES-Sentinel w ramach 7 PR
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) opublikowała na swojej stronie internetowej (https://gmesfp7emits.esa.int) informacje o możliwościach ubiegania się o kontrakty dotyczące budowy segmentu satelitarnego programu GMES w ramach 7 Programu Ramowego. Konkurs otwarty jest dla wszystkich krajów UE. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel ok. 700 mln euro.
Obserwacje satelitarne dla organizacji pozarządowych
4 grudnia odbyło się zorganizowane przez Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej i Instytut na rzecz Ekorozwoju seminarium "Satelitarne obserwacje Ziemi dla gospodarki i środowiska". Seminarium skierowane było głównie do pozarządowych organizacji ekologicznych, dla których produkty i usługi oparte na obserwacji satelitarnej mogą być źródłem dokładnych i obiektywnych danych, znacznie ułatwiając ich bieżącą  działalność i monitorowanie stanu środowiska.
Spotkanie ESA - polski sektor EO
9 października w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. nowych możliwości współpracy polskich instytucji i firm w ramach Programu Obserwacji Ziemi ESA, szczególnie pod kątem możliwości, jakie stwarza projekt PECS (Plan for European Cooperating States).

Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, Polska Izba Gospodarcza „EKOROZWÓJ” oraz Biuro GEA 12 października zorganizowały konferencję "Satelitarne obserwacje Ziemi dla gospodarki i środowiska" (Hala EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
Konferencja "Zastosowania obserwacji satelitarnych w bezpieczeństwie"
W dniach 14-15 czerwca 2007r. w Podlesicach k/Kroczyc odbyła się konferencja naukowo-techniczna na temat: "Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej".
"W stronę spójnego planu działań dla obserwacji satelitarnej i GMES w Polsce"
Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej opublikowało opracowanie eksperckie "W stronę Spójnego planu działań dla obserwacji satelitarnej i GMES w Polsce".

International Charter „Space and Major Disasters” dla polskich służb
Polskie służby reagowania kryzysowego mogą korzystać ze światowego porozumienia pod nazwą International Charter „Space and Major Disasters”. Porozumienie, tłumaczone jako Międzynarodowa Karta „Kosmos na rzecz katastrof” umożliwia państwom oraz regionom poszkodowanym w wyniku naturalnych i przemysłowych kataklizmów korzystać z bezpłatnych zdjęć satelitarnych dostarczonych przez największe światowe agencje kosmiczne.

Inauguracja sieci NEREUS
18 grudnia 2007 roku w Tuluzie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) – sieci europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Celem stworzonej z inicjatywy francuskiego regionu Midi-Pyrénées sieci NEREUS jest wykreowanie forum dialogu, wymiany informacji i dyskusji pomiędzy regionami i innymi uczestnikami europejskiej polityki kosmicznej (państwami członkowskimi UE, Europejską Agencję Kosmiczną, Komisją Europejską i przemysłem komicznym).
Pierwszy nabór wniosków na projekty PECS
W Ministerstwie Gospodarki (MG) zakończył się proces przyjmowania wniosków od polskich podmiotów zainteresowanych udziałem w programie PECS (program współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną). Trwa segregowanie i opracowywanie złożonych projektów. Już wiadomo, że zainteresowanie polskich przedsiębiorców współpracą z ESA znacznie przekroczyło ostrożne szacunki Ministerstwa.
Problemy z Galileo - rezygnacja z partnerstwa publiczno-prywatnego
Komisja Europejska przyjęła 16 maja komunikat w sprawie stanu zaawansowania programu GALLILEO. Dokument ten powstał na wniosek Rady Ministrów Transportu i Parlamentu Europejskiego.
Unia Europejska i ESA przyjęły rezolucję o Europejskiej Polityce Kosmicznej
22 maja Rada Kosmiczna - obradujące wspólnie Rada Ministrów ESA i Rada ds. Konkurencyjności UE - zatwierdziła rezolucję ustanawiającą europejską politykę kosmiczną.
Ocena potencjału, potrzeb i oczekiwań polskiego sektora kosmicznego - projekt badawczy
Firma EMAR Marketing Research we współpracy z Polskim Biurem ds. Przestrzeni Kosmicznej, Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna projekt badawczy, który służyć ma ocenie potencjału, potrzeb oraz oczekiwań polskich firm, pracujących dla sektora przemysłu kosmicznego oraz tych, które mogą i chciałyby podjąć działalność w przyszłości.
Podpisanie porozumienia PECS
27 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podpisano "Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem RP a Europejską Agencją Kosmiczną" (Programme for European Cooperating States - PECS).

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej