Strona g│ˇwna  »  archiwum news├│w
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Archiwum wiadomo┼Ťci
Problemy z Galileo - rezygnacja z partnerstwa publiczno-prywatnego
Komisja Europejska przyj─Ö┼éa 16 maja komunikat w sprawie stanu zaawansowania programu GALLILEO. Dokument ten powsta┼é na wniosek Rady Ministrów Transportu i Parlamentu Europejskiego. Komisja stwierdza, ┼╝e nale┼╝y dostosowa─ç harmonogram w celu dotrzymania terminu wyznaczonego na 2012 r., do którego Galileo powinien osi─ůgn─ů─ç pe┼én─ů funkcjonalno┼Ť─ç Aby umo┼╝liwi─ç wprowadzenie w ┼╝ycie programu Galileo w 2012 roku nale┼╝y przekszta┼éci─ç partnerstwo publiczno-prawne zajmuj─ůce si─Ö jego wdro┼╝eniem.

"Europa potrzebuje systemu radionawigacji satelitarnej jako cz─Ö┼Ťci podstawowej struktury zapewniaj─ůcej zasadnicze funkcje takie jak kontrola granic, logistyka transportu, opera cje finansowe lub monitorowanie kluczowej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Komisja robi wszystko, aby zagwarantowa─ç jego sukces", powiedzia┼é Jacques Barrot, wiceprzewodnicz─ůcy Komisji odpowiedzialny za transport. "Galileo stanowi znacz─ůcy wk┼éad w polityk─Ö Wspólnoty i jest wyrazem europejskich ambicji w zakresie polityki dotycz─ůcej przestrzeni, technologii i innowacji", doda┼é.
Prace nad ustanowieniem europejskich programów radionawigacji satelitarnej, GALILEO i EGNOS, znalaz┼éy si─Ö na rozstaju dróg i konieczne jest w chwili obecnej podj─Öcie decyzji politycznej dotycz─ůcej ich wprowadzenia w ┼╝ycie.
Brak post─Öpów w negocjacjach dotycz─ůcych umowy koncesyjnej, która przewidywa┼éa przygotowanie systemu i zarz─ůdzanie nim przez sektor prywatny, bardzo powa┼╝nie zagra┼╝a realizacji projektu. Z tego powodu Rada Ministrów Transportu w dniu 22 marca 2007r. poprosi┼éa Komisj─Ö o przedstawienie jej na nast─Öpny m posiedzeniu w czerwcu szczegó┼éowego sprawozdania z post─Öpów w negocjacjach z konsorcjum staraj─ůcym si─Ö o koncesj─Ö oraz alternatywnych scenariuszy szybkiego wprowadzenia w ┼╝ycie infrastruktury przestrzennej. Komisja stwierdzi┼éa, ┼╝e obecny harmonogram przewiduj─ůcy zaanga┼╝owanie sektora prywatnego na wczesnym etapie nie pozwoli na realizacj─Ö projektu w planowanych terminach i prawdopodobnie spowoduje du┼╝e dodatkowe koszty dla sektora publicznego. Dlatego te┼╝ zaproponowa┼éa takie dostosowanie harmonogramu, ┼╝eby umo┼╝liwi─ç lepsze kontrolowanie terminów i kosztów oraz zapewni─ç wi─Öksze poczucie bezpiecze┼ästwa przemys┼éowi zastosowa┼ä i us┼éug radionawigacji satelitarnej w zwi─ůzku z faktycznym udost─Öpnieniem sygna┼éów Galileo. Komisja dowodzi, ┼╝e kierowanie i finansowanie przez sektor publiczny budowy niezb─Ödnej infrastruktury systemu b─Ödzie najbardziej korzystnym, realistycznym i w ostatecznym rozrachunku, najmniej kosztownym rozwi─ůzaniem. Prywatny ko ncesjonariusz mia┼éby przej─ů─ç nadzór nad Galileo dopiero w fazie jego u┼╝ytkowania.
Komisja wezwa┼éa pa┼ästwa cz┼éonkowskie Unii Europejskiej do podj─Öcia niezb─Ödnych decyzji dotycz─ůcych za┼éo┼╝e┼ä, finansowania i zarz─ůdzania programem, aby zapewni─ç jak najszybsz─ů realizacj─Ö projektu i spe┼énienie potrzeb u┼╝ytkowników radionawigacji satelitarnej.

« powr´┐Żt

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej