Strona główna  »  strona główna
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Aktualności
Zapraszamy na Dni Technik Satelitarnych 2008!

Współczesne programy kosmiczne to potężny przemysł korzystający z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, inspirujący wiele dziedzin gospodarki.  

Już po raz drugi Dni Technik Satelitarnych mają na celu rozpowszechnić w świadomości publicznej korzyści płynące z rozwoju tej dziedziny w Polsce.   

W tym roku zapraszamy na dwie, odrębne imprezy. Pierwsza to konferencja "POLISH SPACE INDUSTRY - A COMPETITIVE EUROPEAN PARTNER", która odbyła się 20 maja 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki. Konferencji towarzyszyła ekspozycja prezentująca nowoczesne zastosowania technik satelitarnych oraz dorobek członków Mazowieckiego Klastra Kosmicznego, instytucji związanych sektorem kosmicznym w Polsce oraz firm zagranicznych. Część konferencyjna DTS była przede wszystkim spotkaniem i wymianą poglądów przedstawicieli polskiego i europejskiego przemysłu kosmicznego oraz administracji publicznej na temat roli i znaczenia technik satelitarnych i technologii kosmicznych w nowoczesnej gospodarce. 

Druga część DTS 2008 to Wioska Kosmiczna, która stanowić będzie część organizowanego przez Radio Bis Pikniku Naukowego. Każdy, kto odwiedzi Kosmiczną Wioskę 14 czerwca 2008 r. (w sobotę) w godzinach 11.00 - 20.00 na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie, będzie mógł zobaczyć na własne oczy, jak wiele ciekawych zastosowań kosmiczne wynalazki znajdują w naszym życiu codziennym.

 DTS 2008 organizowane są pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Strona poświęcona DTS 2008, program imprezy i formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: http://www.dnitechnik.kosmos.gov.pl« powrót

Aktualności projektu Foresight
Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce
Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Opracowanie jest początkiem tworzenia bazy informacyjnej o obecnych i przyszłych możliwościach zastosowań technik satelitarnych i technologii kosmicznych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.


DNI TECHNIK SATELITARNYCH

Pomiędzy 21 i 24 czerwca 2007 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się Dni Technik Satelitarnych. Wydarzenie łączyło dyskusje nad kierunkami rozwoju i znaczeniem tego sektora z imprezami służącymi upowszechnianiu wiedzy o możliwościach technik satelitarnych. Organizatorzy wyrażają gorące i szczere podziękowania wszystkim, których zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu imprezy.
Prezentacje z konferencji..»


Debata o polskiej polityce kosmicznej
Jakie są polskie priorytety w polityce kosmicznej? Jak i gdzie szukać zależności pomiędzy technikami satelitarnymi a nowoczesną gospodarką?
Dni Technik Satelitarnych stanowiły znakomitą okazję dla podjęcia dyskusji o polskiej polityce kosmicznej. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami przedstawicieli administracji publicznej i kół biznesowych.
Raporty I fazy Projektu Foresight

podsumowanie_74 Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej realizuje projekt celowy Foresightu branżowego: "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce". Projekt prowadzony jest we współpracy z Polską Platformą Technologii Kosmicznych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z raportami pierwszej fazy projektu Foresight "Przyszłość technik satelitarnych w Polsce"


Materiały z konferencji PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pokazywanymi podczas konferencji "PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE"
więcej newsów..»
Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej