Strona g│ˇwna  »  strona g┼é├│wna
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Aktualno┼Ťci
Nowy nab├│r wniosk├│w projektowych PECS

Nowy nabór wniosków w ramach programu PECS Europejskiej Agencji Kosmicznej
Ministerstwo Gospodarki, dzia┼éaj─ůc na podstawie Porozumienia o Europejskim Pa┼ästwie Wspó┼épracuj─ůcym mi─Ödzy Rz─ůdem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk─ů Agencj─ů Kosmiczn─ů, podpisanego w dniu 27 kwietnia 2007 r., og┼éasza konkurs na sk┼éadanie fiszek projektowych PECS w ramach Planu dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych.


Wnioskodawcy:
Wnioski mog─ů sk┼éada─ç nast─Öpuj─ůce podmioty zarejestrowane i dzia┼éaj─ůce w Polsce:
•    przedsi─Öbiorstwa,
•    jednostki naukowo-badawcze,
•    jednostki edukacyjne,
•    inne podmioty samodzielnie lub w ramach tworzonych przez siebie konsorcjów.


Zakres projektów:
Ka┼╝dy z projektów musi dotyczy─ç tematyk, które s─ů okre┼Ťlone w Planie dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych (PECS), zgodnie z Za┼é─ůcznikiem 1 do Porozumienia z ESA:
•    nauki o przestrzeni kosmicznej („space science”), w szczególno┼Ťci astronomii pozaatmosferycznej i astrofizyki, eksploracji Uk┼éadu S┼éonecznego i fizyki powi─ůza┼ä S┼éo┼äce-Ziemia;
•    bada┼ä i zastosowa┼ä obserwacji Ziemi, w szczególno┼Ťci monitorowania ┼Ťrodowiska,
a tak┼╝e meteorologii, aeronomii i geodezji;
•    telekomunikacji, w szczególno┼Ťci demonstracji us┼éug ┼é─ůczno┼Ťci i nawigacji satelitarnej;
•    bada┼ä w ┼Ťrodowisku mikrograwitacji, w szczególno┼Ťci biologii i medycyny oraz in┼╝ynierii materia┼éowej;
•    in┼╝ynierii i wykorzystania segmentu naziemnego.


Typy projektów:
Kategorie dzia┼éa┼ä w ramach PECS, okre┼Ťlone przez Za┼é─ůcznik 1 do Porozumienia z ESA, obejmuj─ů:
•    technologie i wyposa┼╝enie zwi─ůzane z opcjonalnymi programami ESA, które nie s─ů obj─Öte ┼Ťcie┼╝k─ů krytyczn─ů realizacji programów ESA (non-critical path technology);
•    projekty naukowe i/lub eksperymenty;
•    wykorzystywanie danych;
•    wsparcie dla ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw.


Priorytetowe obszary:
Przy wyborze projektów, które zostan─ů przekazane do ESA, preferencje uzyskaj─ů:
•    Projekty z obszarów: in┼╝ynierii kosmicznej (wraz z segmentem naziemnym), satelitarnych obserwacji Ziemi, telekomunikacji, nawigacji satelitarnej oraz projekty zwi─ůzane z programem edukacyjnym ESA w w/w obszarach;
•    Projekty odnosz─ůce si─Ö do planowanych i bie┼╝─ůcych projektów ESA, znajduj─ůcych si─Ö w chwili rozpatrywania wniosku w fazie realizacyjnej A i B oraz we wst─Öpnej fazie C;
•    Projekty zg┼éoszone przez naukowo-przemys┼éowe konsorcjum podmiotów polskich (z udzia┼éem przynajmniej jednego partnera przemys┼éowego), w szczególno┼Ťci, gdy partner przemys┼éowy sprawuje rol─Ö lidera konsorcjum;
•    Projekty, których spodziewanym efektem b─Ödzie wytworzenie nowej technologii (w tym tak┼╝e oprogramowania, us┼éugi lub know-how), które b─Öd─ů mog┼éy nast─Öpnie by─ç spo┼╝ytkowane przez polskiego uczestnika w projekcie (s┼éu┼╝─ůc zwi─Ökszaniu jego potencja┼éu innowacyjnego);
•    Projekty, których rezultaty (informacje/produkty/us┼éugi/know-how) b─Öd─ů przydatne i mo┼╝liwe do wykorzystania przez podmioty administracji publicznej w Polsce;
•    Projekty zg┼éoszone przez polskie podmioty, których potencja┼é umo┼╝liwia realne osi─ůgni─Öcie zamierzonych celów przedsi─Öwzi─Öcia i sprawn─ů wspó┼éprac─Ö z ESA i partnerami zagranicznymi.
Przy wyborze priorytetowo b─Öd─ů traktowane projekty obejmuj─ůce nowe obszary wymienione w Rezolucji Rady ds. Przestrzeni Kosmicznej „Dalszy rozwój europejskiej polityki kosmicznej”, której przyj─Öcie jest planowane na dzie┼ä 26 wrze┼Ťnia 2008 r.


Finansowanie:
Program PECS umo┼╝liwia polskim przedsi─Öbiorstwom oraz instytucjom zwi─ůzanym z sektorem kosmicznym udzia┼é w projektach realizowanych przez ESA i wykorzystanie ┼Ťrodków w wysoko┼Ťci co najmniej 5 milionów euro w ci─ůgu 5 lat, pocz─ůwszy od daty podpisania Karty Dzia┼éa┼ä PECS (28 kwietnia 2008r.). Polskie podmioty, które wezm─ů udzia┼é w programie PECS stan─ů si─Ö cz┼éonkami mi─Ödzynarodowych konsorcjów realizuj─ůcych projekty ESA.


Wskazówki dotycz─ůce bud┼╝etu projektów:
Bud┼╝et projektu powinien by─ç podawany w latach kalendarzowych w EURO. Maksymalna wysoko┼Ť─ç tzw. „overheads” oraz ewentualnych zysków mo┼╝e wynosi─ç 20%, przy czym preferowane b─Öd─ů „overheads” na poziomie 10%.


Dokumentacja konkursowa:
Projektodawca jest zobowi─ůzany przekaza─ç nast─Öpuj─ůce dokumenty:
•    Fiszka projektowa PECS
•    Za┼é─ůczniki: dokumentacja konkursowa ESA

Wzory dokumentów znajduj─ů si─Ö na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl, w dziale: "Konskurs projektów PECS"


Wnioskodawca jest zobowi─ůzany do z┼éo┼╝enia wersji papierowej fiszki projektowej, do której nale┼╝y do┼é─ůczy─ç wersj─Ö elektroniczn─ů fiszki oraz za┼é─ůczników na no┼Ťniku CD w dwóch formatach: w formacie nie pozwalaj─ůcym na dokonywanie modyfikacji tre┼Ťci dokumentacji oraz w oryginalnym formacie fiszki projektowej (dokument sformatowany RTF). Obydwie wersje wniosku (papierow─ů i elektroniczn─ů) wraz ze wszystkimi wymaganymi za┼é─ůcznikami nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie, wys┼éa─ç poczt─ů lub kurierem.

Miejsce i termin sk┼éadania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać na adres:
Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzy┼╝y 3/5
00-507 Warszawa


W nast─Öpuj─ůcych terminach:
I termin: od 1 pa┼║dziernika 2008 r. do 31 pa┼║dziernika 2008 r. do godziny 16.00.
Fiszki projektowe wype┼énione w j─Özyku polskim wraz z za┼é─ůcznikami sporz─ůdzonymi  w j─Özyku angielskim w jednym oryginale i jednej kopii nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w zamkni─Ötej kopercie, która powinna by─ç opatrzona sformu┼éowaniem: “Konkurs PECS” oraz zawiera─ç pe┼én─ů nazw─Ö Wnioskodawcy i jego adres. Wnioski, które wp┼éyn─ů po terminie przyjmowania wniosków zostan─ů odes┼éane na adres Wnioskodawcy. W przypadku niewy┼éonienia projektów do przekazania do ESA w terminie I, zostanie og┼éoszony kolejny termin sk┼éadania wniosków.


Ocena projektów:
Spotkanie Zespo┼éu do spraw przygotowania projektu karty dzia┼éa┼ä Programu dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych Europejskiej Agencji Kosmicznej, oceniaj─ůcego projekty odb─Ödzie si─Ö w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w listopadzie 2008 r. Cz┼éonkowie Zespo┼éu dokonaj─ů oceny na podstawie kryteriów zawartych w dokumencie Karta Oceny Projektów (dost─Öpny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki)


Og┼éoszenie wyników konkursu:
Wyniki konkursu w postaci listy projektów zaakceptowanych do przed┼éo┼╝enia ESA b─Öd─ů og┼éoszone na stronie internetowej MG www.mg.gov.pl w ci─ůgu 28 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu sk┼éadania wniosków, tj. do dnia 28 listopada 2008 r.


Dalszy przebieg prac:
Wyselekcjonowane zgodnie z kryteriami wnioski zostan─ů przekazane przez stron─Ö polsk─ů do ESA, gdzie po konsultacjach z odpowiednimi jednostkami programowymi Agencji nast─ůpi ostateczne wy┼éonienie projektów i instytucji polskich zaproszonych do wspó┼épracy z ESA w ramach programu PECS. Dalszy harmonogram uzale┼╝niony b─Ödzie od przebiegu uzgodnie┼ä wed┼éug wewn─Ötrznych procedur ESA.


Dodatkowe informacje:
Portal Przemysłowy ESA
http://www.esa.int/home-ind/index.html

Elektroniczny System Zaproszeń do Składania Ofert EMITS
http://emits.esa.int/emits/owa/emits.main

Polska Platforma Technologii Kosmicznych
http://www.spacetech.pl/


Osoba do kontaktu:
Anna Nałęcz-Kobierzycka
Ministerstwo Gospodarki
Departament Rozwoju Gospodarki
anna.nalecz-kobierzycka@mg.gov.pl
Tel. 022 693 50 38« powrˇt

Aktualno┼Ťci projektu Foresight
Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce
Zapraszamy do zapoznania si─Ö z Katalogiem zastosowa┼ä technik satelitarnych w Polsce. Opracowanie jest pocz─ůtkiem tworzenia bazy informacyjnej o obecnych i przysz┼éych mo┼╝liwo┼Ťciach zastosowa┼ä technik satelitarnych i technologii kosmicznych w wielu dziedzinach ┼╝ycia gospodarczego i spo┼éecznego.


DNI TECHNIK SATELITARNYCH

Pomi─Ödzy 21 i 24 czerwca 2007 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odby┼éy si─Ö Dni Technik Satelitarnych. Wydarzenie ┼é─ůczy┼éo dyskusje nad kierunkami rozwoju i znaczeniem tego sektora z imprezami s┼éu┼╝─ůcymi upowszechnianiu wiedzy o mo┼╝liwo┼Ťciach technik satelitarnych. Organizatorzy wyra┼╝aj─ů gor─ůce i szczere podzi─Ökowania wszystkim, których zaanga┼╝owanie przyczyni┼éo si─Ö do sukcesu imprezy.
Prezentacje z konferencji..»


Debata o polskiej polityce kosmicznej
Jakie s─ů polskie priorytety w polityce kosmicznej? Jak i gdzie szuka─ç zale┼╝no┼Ťci pomi─Ödzy technikami satelitarnymi a nowoczesn─ů gospodark─ů?
Dni Technik Satelitarnych stanowi┼éy znakomit─ů okazj─Ö dla podj─Öcia dyskusji o polskiej polityce kosmicznej. Zapraszamy do zapoznania si─Ö z wypowiedziami przedstawicieli administracji publicznej i kó┼é biznesowych.
Raporty I fazy Projektu Foresight

podsumowanie_74 Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej realizuje projekt celowy Foresightu bran┼╝owego: "Ocena perspektyw i korzy┼Ťci z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce". Projekt prowadzony jest we wspó┼épracy z Polsk─ů Platform─ů Technologii Kosmicznych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno┼Ťci Przedsi─Öbiorstw. Zach─Öcamy do zapoznania si─Ö z raportami pierwszej fazy projektu Foresight "Przysz┼éo┼Ť─ç technik satelitarnych w Polsce"


Materia┼éy z konferencji PRZYSZ┼üO┼Ü─ć TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE
Zapraszamy do zapoznania si─Ö z prezentacjami pokazywanymi podczas konferencji "PRZYSZ┼üO┼Ü─ć TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE"
wiŕcej newsˇw..»
Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej