Strona główna  »  strona główna
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Aktualności
Drugi konkurs Galileo w 7 Programie Ramowym

Środki będą przeznaczone na sfinansowanie projektów wspierających rozwój usług opartych na systemach Galileo i EGNOS, ukazujących praktyczne korzyści ze stosowania nawigacji satelitarnej. Konkurs koncentruje się na projektach badawczych, których rezultaty będą mogły być wdrożone na rynek w jak najkrótszym czasie.  Dofinansowanie z 7 Programu Ramowego w wysokości 50 – 75 % otrzymają projekty typu „collaborative projects”, pozostałe środki muszą zapewnić beneficjenci jako wkład własny. W bieżącym konkursie większe szanse mają projekty z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. O dofinansowanie mogą ubiegać się  konsorcja złożone z przynajmniej trzech podmiotów z trzech różnych państw. Szczegółowe informacje o konkursie w pliku pdf i na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=191  

GSA w dniach 27-28 stycznia organizuje w Brukseli konferencję poświęconą konkursowi Galileo, zasadom udziału, oceny wniosków itp. Celem seminarium „Growing Galileo 2009” jest także poszukiwanie partnerów i wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami zainteresowanymi składaniem wniosków. Galileo second call in FP7 (pobierz)
Growing Galileo 2009 - 1st Announcement (pobierz)

« powrót

Aktualności projektu Foresight
Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce
Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Opracowanie jest początkiem tworzenia bazy informacyjnej o obecnych i przyszłych możliwościach zastosowań technik satelitarnych i technologii kosmicznych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.


DNI TECHNIK SATELITARNYCH

Pomiędzy 21 i 24 czerwca 2007 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się Dni Technik Satelitarnych. Wydarzenie łączyło dyskusje nad kierunkami rozwoju i znaczeniem tego sektora z imprezami służącymi upowszechnianiu wiedzy o możliwościach technik satelitarnych. Organizatorzy wyrażają gorące i szczere podziękowania wszystkim, których zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu imprezy.
Prezentacje z konferencji..»


Debata o polskiej polityce kosmicznej
Jakie są polskie priorytety w polityce kosmicznej? Jak i gdzie szukać zależności pomiędzy technikami satelitarnymi a nowoczesną gospodarką?
Dni Technik Satelitarnych stanowiły znakomitą okazję dla podjęcia dyskusji o polskiej polityce kosmicznej. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami przedstawicieli administracji publicznej i kół biznesowych.
Raporty I fazy Projektu Foresight

podsumowanie_74 Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej realizuje projekt celowy Foresightu branżowego: "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce". Projekt prowadzony jest we współpracy z Polską Platformą Technologii Kosmicznych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z raportami pierwszej fazy projektu Foresight "Przyszłość technik satelitarnych w Polsce"


Materiały z konferencji PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pokazywanymi podczas konferencji "PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE"
więcej newsów..»
Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej