Strona główna  »  o nas
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
O nas

Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej zostało powołane Decyzją Nr 19/2001 Prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN) dnia 12 października 2001 r.

Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej działa jako autonomiczna jednostka, usytuowana przy Centrum Badań Kosmicznych PAN, której celem jest wspieranie rozwoju sektora kosmicznego w Polsce poprzez:
  • wspieranie administracji publicznej przy formułowaniu i realizacji polityki kosmicznej,
  • rozpowszechnianie informacji na temat wykorzystania technik satelitarnych i ich popularyzację,
  • inicjowanie projektów służących lepszemu wykorzystaniu technik satelitarnych, w szczególności w sektorze publicznym.

Biuro zapewnia wsparcie merytoryczne działaniom administracji publicznej w zakresie polityki kosmicznej, m. in. wnosząc wkład w opracowywanie polskich stanowisk i instrukcji negocjacyjnych na spotkania organów UE różnego szczebla. Biuro prowadzi prace analityczne, które stworzą podstawy dla długoterminowego planowania polityki kosmicznej w Polsce. Utrzymuje również kontakty robocze z Europejską Agencją Kosmiczną oraz uczestniczy w negocjacjach dotyczących przystąpienia Polski do programu PECS - mechanizmu współpracy ESA z wybranymi państwami Europy Środkowej i włączenia ich firm i instytucji w programy Agencji.

Biuro pełni również funkcję polskiego punktu kontaktowego dla programów kosmicznych Unii Europejskiej GMES i Galileo, skupiając działania informacyjne, doradcze i wspierające dotyczące tych inicjatyw w jednym ośrodku.

Bardzo ważnym obszarem aktywności Biura jest wspieranie wprowadzania technik satelitarnych do szerszego stosowania w sektorze publicznym. Szczególną uwag uwagę poświęca się szeroko pojętemu sektorowi bezpieczeństwa, a zwłaszcza zarządzaniu kryzysowemu.

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej