Strona główna  »  Europa w kosmosie
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Europa w kosmosie
Państwa europejskie zaczęły wykazywać aktywne zainteresowanie badaniami i wykorzystywaniem przestrzeni kosmicznej już od końca lat pięćdziesiątych. W następnej dekadzie niektóre z nich, głównie Wielka Brytania, Francja i Włochy, podjęły wysiłek organizowania narodowych programów badawczych, często we współpracy z USA. Jednakże szybko zdano sobie sprawę z faktu, że indywidualne możliwości państw europejskich nie są wystarczające, by zapewnić realizację ich aspiracji, i że niezbędna jest koordynacja podejmowanych działań. Świadomość ta zaowocowała utworzeniem dwóch organizacji - ELDO i ESRO, a latach 70. ich połączeniem i powstaniem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przez ostatnie 3 dekady działalność ESA stała się synonimem europejskiej aktywności w przestrzeni kosmicznej, a sama Agencja drugim, po USA, aktorem dz iałalności kosmicznej na świecie.

Działalność kosmiczna pozostawała w wyłącznej gestii Agencji i poza sferą zainteresowania Unii Europejskiej aż do końca lat 90., kiedy to rosnące znaczenie gospodarcze i polityczne sektora kosmicznego wpłynęło na zmianę stanowiska UE. Od tamtej pory Unia coraz aktywniej uczestniczy w wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej i - w bliskiej współpracy z ESA - kształtuje swoją własną politykę w tej dziedzinie.

Polityka kosmiczna Europy »

Europejska Agencja Kosmiczna »

Polska a ESA »
Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej