Strona główna  »  Europa w kosmosie  »  
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Dokumenty


Polityka kosmiczna

EuropejskÄ… politykÄ™ kosmicznÄ… moĹĽna zdefiniować jako dziaĹ‚ania, których celem jest wspieranie rozwoju potencjaĹ‚u kosmicznego Unii Europejskiej i jego wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujÄ…ce obecnie w szczególnoĹ›ci rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb Ĺ›rodowiska i bezpieczeĹ„stwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Proces ksztaĹ‚towania tej polityki w ramach Unii Europejskiej rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ pod koniec lat 90., w konsekwencji rosnÄ…cej Ĺ›wiadomoĹ›ci gwaĹ‚townego wzrostu gospodarczego i politycznego znaczenia sektora kosmicznego.

» Europejska polityka kosmiczna
» Rys historyczny
» Wczesne inicjatywy EU
» Zielona ksiÄ™ga
» BiaĹ‚a KsiÄ™ga
» Europejski Program Kosmiczny
» Projekt Konstytucji UE
» Proces ksztaĹ‚towania Europejskiej Polityki Kosmicznej
» Europejska MiÄ™dzyparlamentarna Konferencja Do Spraw Przestrzeni Kosmicznej (EISC)

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6  następna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej