Strona g│ˇwna  »  Europa w kosmosie  »  
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Polityka kosmiczna

Zielona ksi─Öga

Jednym z pierwszych kroków na drodze do ustanowienia Europejskiej Polityki Kosmicznej by┼éo przygotowanie przez Komisj─Ö Europejsk─ů we wspó┼épracy z ESA Zielonej Ksi─Ögi Europejskiej Polityki Kosmicznej, opublikowanej w styczniu 2003 r. Dokument ten zawiera przegl─ůd najistotniejszych zagadnie┼ä dotycz─ůcych europejskiej aktywno┼Ťci kosmicznej na tle ┼Ťwiata, wykorzystywania technik satelitarnych w Unii Europejskiej oraz organizacji dzia┼éalno┼Ťci kosmicznej w UE. Zielona Ksi─Öga podkre┼Ťla konieczno┼Ť─ç bli┼╝szej wspó┼épracy i wi─Ökszego zaanga┼╝owania pa┼ästw cz┼éonkowskich w realizacj─Ö wcze┼Ťniej przyj─Ötych za┼éo┼╝e┼ä, zw┼éaszcza w obliczu niekorzystnych zmian w sytuacji gospodarczej i odczuwalnego kryzysu na rynku kosmicznym. Po┼é─ůczenie si┼é i koordynacja dzia┼éa┼ä to najlepsza odpowied┼║ na wyzwania, jakie stoj─ů obecnie przed Europ─ů - wyzwania nie tylko ekonomiczne, ale równie┼╝ naukowo-badawcze i techniczne, wi─ů┼╝─ůce si─Ö z zapewnieniem technologicznej i przemys┼éowej bazy dla programu kosmicznego. Zastosowanie technik kosmicznyc h wpisuje si─Ö w trzy priorytetowe kierunki dzia┼éa┼ä UE: wykszta┼écenie w Europie do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, wzmocnienia pozycji Unii w odniesieniu do problemów zrównowa┼╝onego rozwoju, rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpiecze┼ästwa oraz Wspólnej Polityki Bezpiecze┼ästwa i Obrony. Zielona Ksi─Öga, prezentuj─ůc kompleksowy obraz sytuacji oraz stawiaj─ůc szereg pyta┼ä o najefektywniejsze mechanizmy i sposoby skutecznego wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez Europ─Ö i Uni─Ö Europejsk─ů, równie┼╝ w perspektywie jej bliskiego rozszerzenia, mia┼éa na celu zainicjowanie procesu szerokich konsultacji w tej dziedzinie. Wzi─Ö┼éy w nich udzia┼é organy UE, ESA, poszczególne pa┼ästwa (w tym Polska), a tak┼╝e instytucje naukowe i indywidualni eksperci. Uzyskane w ten sposób opinie pos┼éu┼╝y┼éy przygotowaniu Bia┼éej Ksi─Ögi.

Biała Księga

11 listopada 2003 roku Komisja Europejska opublikowa┼éa przygotowany we wspó┼épracy z Europejsk─ů Agencj─ů Kosmiczn─ů dokument "Bia┼éa Ksi─Öga. Przestrze┼ä kosmiczna: nowa europejska granica dla poszerzonej Unii", systematyzuj─ůcy i strukturalizuj─ůcy za┼éo┼╝enia, cele i kierunki przysz┼éej europejskiej polityki kosmicznej oraz zawieraj─ůcy plan dzia┼éa┼ä niezb─Ödnych dla jej wprowadzenia..

W dokumencie tym przypomniano, ┼╝e technologie kosmiczne maj─ů ogromny potencja┼é ekonomiczny i spo┼éeczny. Mog─ů odegra─ç kluczow─ů rol─Ö w osi─ůgni─Öciu przez UE jej najwa┼╝niejszych celów: szybszego wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy, zwi─Ökszenia konkurencyjno┼Ťci przemys┼éu, zapewnienia zrównowa┼╝onego rozwoju, spójno┼Ťci po rozszerzeniu, bezpiecze┼ästwa i obrony.

Dlatego te┼╝ Komisja zaleca:

I. Zwi─Ökszenie wysi┼éków zmierzaj─ůcych do rozwoju infrastruktury kosmicznej i aplikacji, które umo┼╝liwi─ů lepsze zaspokojenie potrzeb obywateli i realizacj─Ö politycznych celów Unii poprzez:

1. Rozwijanie europejskich zasobów w dziedzinach nawigacji satelitarnej i pomiarów czasu,
2. Globalne monitorowanie ┼Ťrodowiska i bezpiecze┼ästwa,
3. Zmniejszanie "luki informatycznej",
4. Wykorzystanie technik kosmicznych we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpiecze┼ästwa oraz w Europejskiej Polityce Bezpiecze┼ästwa i Obrony,
5. Rozwój mi─Ödzynarodowego partnerstwa;

II. Konsolidacj─Ö i wzmocnienie istniej─ůcej bazy naukowej i technologicznej:

1. Zapewnienie niezale┼╝no┼Ťci strategicznej i wykorzystania wspólnych zasobów dla wspólnych celów,
2. Zagwarantowanie niezale┼╝nego dost─Öpu do przestrzeni kosmicznej,
3. Rozwijanie nowych technologii w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb,
4. Upowszechnianie wykorzystywania przestrzeni kosmicznej,
5. Zach─Öcanie do podejmowania karier naukowych oraz in┼╝ynierskich,
6. Wzmacnianie Europejskiej doskona┼éo┼Ťci w zakresie nauk o przestrzeni kosmicznej,
7. Tworzenie w┼éa┼Ťciwego ┼Ťrodowiska prawnego dla innowacyjno┼Ťci i konkurencyjno┼Ťci;

III. Zmiany instytucjonalne i organizacyjne poszerzaj─ůce odpowiedzialno┼Ť─ç UE za kierowanie, finansowanie i koordynowanie dzia┼éa┼ä podejmowanych w ramach polityki kosmicznej:

1. Ustalenie nowego podej┼Ťcia do zarz─ůdzania dzia┼éalno┼Ťci─ů kosmiczn─ů,
2. Dopasowanie celów i zada┼ä do posiadanych ┼Ťrodków.


Dzia┼éania te maj─ů by─ç realizowane w ramach wieloletniego europejskiego programu kosmicznego, który b─Ödzie okre┼Ťla┼é priorytety i cele, podzia┼é zada┼ä i zakres odpowiedzialno┼Ťci poszczególnych zaanga┼╝owanych podmiotów oraz roczny bud┼╝et. Program ten obejmowa┼éby wszystkie dziedziny: badania i rozwój, us┼éugi, technologie, rozwój infrastruktury. Mia┼éby by─ç nowelizowany co 5 lat.

Pierwszy etap implementacji zalece┼ä "Bia┼éej Ksi─Ögi" to okres 2004 - 2007; w tym czasie maj─ů zosta─ç zrealizowane za┼éo┼╝enia podpisanego w 2003 roku Porozumienia Ramowego pomi─Ödzy Uni─ů Europejsk─ů a Europejsk─ů Agencj─ů Kosmiczn─ů. Drugi etap mia┼é rozpocz─ů─ç si─Ö w 2007 roku, po wej┼Ťciu w ┼╝ycie Traktatu Ustanawiaj─ůcego Konstytucj─Ö dla Europy, który wprowadza polityk─Ö kosmiczn─ů jako tzw. "kompetencj─Ö dzielon─ů" Unii i pa┼ästw cz┼éonkowskich (tytu┼é III art. 13).


Strona: « poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  nastŕpna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej