Strona g│ˇwna  »  Europa w kosmosie  »  
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Europejska Agencja Kosmiczna

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zosta┼éa utworzona na mocy Konwencji podpisanej w Pary┼╝u 30 maja 1975 roku. Jest to mi─Ödzynarodowa organizacja mi─Ödzyrz─ůdowa powo┼éana dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Do jej zada┼ä nale┼╝y równie┼╝ wspieranie rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego przemys┼éu w pa┼ästwach cz┼éonkowskich. Cz┼éonkami ESA s─ů dzi┼Ť wszystkie pa┼ästwa starej Unii Europejskiej oraz Szwajcaria i Norwegia. Na podstawie umowy w pracach ESA uczestniczy Kanada.

Podstawowe cele

Podstawowe cele Agencji to:

  • Prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci w zakresie bada┼ä i wykorzystania przestrzeni kosmicznej dla celów naukowych
  • Wypracowywanie i wprowadzanie w ┼╝ycie d┼éugoterminowej europejskiej polityki kosmicznej, wypracowywanie zalece┼ä dotycz─ůcych celów dzia┼éalno┼Ťci kosmicznej oraz koordynowanie polityk kosmicznych pa┼ästw
  • Koordynowanie europejskiego programu kosmicznego z programami narodowymi i w┼é─ůczanie programów narodowych w program europejski
  • Wypracowywanie i wprowadzanie w ┼╝ycie poli tyki przemys┼éowej w sektorze kosmicznym w zakresie w┼éasnych programów oraz wypracowywanie zalece┼ä dotycz─ůcych spójnej polityki pa┼ästw cz┼éonkowskich w tej dziedzinie.
Formu┼éa dzia┼éalno┼Ťci

Formu┼éa dzia┼éalno┼Ťci Agencji jest bardzo elastyczna, wypracowana w ten sposób, by jak najlepiej odpowiada┼éa oczekiwaniom i potrzebom pa┼ästw cz┼éonkowskich. Niektóre pa┼ästwa s─ů zainteresowane prowadzeniem dzia┼éa┼ä na szeroko zakrojon─ů skal─Ö (cho─çby Francja), podczas gdy inne, b─ůd┼║ ze wzgl─Ödu na odmienne priorytety polityczne b─ůd┼║ s┼éabsz─ů gospodark─Ö, musz─ů ogranicza─ç swe ambicje. Dlatego te┼╝ ESA realizuje 2 rodzaje programów:

1. Programy obowi─ůzkowe - zobowi─ůzuj─ů wszystkie pa┼ästwa cz┼éonkowskie do uczestnictwa i s─ů finansowanie ze sk┼éadek pa┼ästw cz┼éonkowskich (wielko┼Ť─ç sk┼éadek jest proporcjonalna do dochodu narodowego poszczególnych pa┼äs tw). Programy te obejmuj─ů m. in. badania przestrzeni kosmicznej oraz budow─Ö i wykorzystanie sprz─Ötu s┼éu┼╝─ůcego takim badaniom, programy naukowe, badania technologiczne, po┼Ťrednictwo w przep┼éywie informacji o programach kosmicznych pa┼ästw.
2. Programy fakultatywne - finansowane s─ů przez pa┼ästwa w nich uczestnicz─ůce. Udzia┼é poszczególnych pa┼ästw jest ustalany w drodze negocjacji odr─Öbnie dla ka┼╝dego programu. Zakres programów fakultatywnych nie jest okre┼Ťlony w sposób wyczerpuj─ůcy. Zalicza si─Ö tu mi─Ödzy innymi budow─Ö europejskiej rakiety no┼Ťnej i programy s┼éu┼╝─ůce u┼╝ytkowym zastosowaniom technik kosmicznych.

Jedn─ů z cech charakteryzuj─ůcych dzia┼éania ESA jest unikanie prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci operacyjnej. Oznacza to, i┼╝ po stworzeniu okre┼Ťlonych systemów i ich rozwini─Öciu do poziomu, na którym mog─ů funkcjonowa─ç operacyjnie, tzn. by─ç wykorzystywane do zastosowa┼ä u┼╝ytkowych, Agencja stara si─Ö przekazywa─ç je do organizacji pochodn ych. To te organizacje odpowiadaj─ů za utrzymywanie systemów, ich bie┼╝─ůc─ů obs┼éug─Ö i dalszy rozwój (cz─Östo we wspó┼épracy z ESA), a tak┼╝e, o ile to mo┼╝liwe, za prowadzenie odpowiedniej polityki komercyjnej.

Takimi organizacjami s─ů Arianespace odpowiadaj─ůcy za wykorzystywanie rakiety Ariane, Eutelsat zajmuj─ůcy si─Ö telekomunikacj─ů i Eumetsat obs┼éuguj─ůcy satelity meteorologiczne.

Polityka przemysłowa

ESA nie ogranicza swoich dzia┼éa┼ä tylko do realizacji programów kosmicznych, ale równie┼╝ wypracowuje i wdra┼╝a w┼éasn─ů polityk─Ö przemys┼éow─ů. Jej celem jest rozwój i wspieranie europejskiej bazy przemys┼éowej, na której opiera si─Ö program kosmiczny Agencji, i która jednocze┼Ťnie jest dzi┼Ť wa┼╝nym elementem ┼Ťwiatowej gospodarki. Podstawowymi zasadami, na jakich opiera si─Ö polityka przemys┼éowa jest: zlecanie kontraktów, o ile to tylko mo┼╝liwe, przemys ┼éowi europejskiemu oraz takie rozdzielanie kontraktów, aby do przedsi─Öbiorstw danego pa┼ästwa trafia┼éy kontrakty o warto┼Ťci zbli┼╝onej do jego wk┼éadu do bud┼╝etu ESA (tzw. zasada geographical return; stopa zwrotu sk┼éadki wynosi ok. 90 %).

ESA a Europejska Polityka Kosmiczna

Dzia┼éalno┼Ť─ç Agencji jest prowadzona we wspó┼épracy z Uni─ů Europejsk─ů, w szczególno┼Ťci w zakresie formu┼éowania d┼éugofalowej europejskiej polityki kosmicznej. Obecnie wspó┼épraca z UE obejmuje g┼éównie programy Galileo i GMES oraz problematyk─Ö telekomunikacji satelitarnej. Szczegó┼éowe zasady partnerstwa obu organizacji reguluje Porozumienie Ramowe zawarte w listopadzie 2003 r.

Agencja podpisa┼éa tak┼╝e umow─Ö z Rosj─ů, na mocy której rosyjskie rakiety no┼Ťne Sojuz b─Öd─ů wykorzystywane do umieszczania w przestrzeni kosmicznej satelitów i obiektów kosmicznych z kosmodromu ES A w Kourou w Gujanie Francuskiej, wzbogacaj─ůc europejski potencja┼é w tej dziedzinie.

Znaczenie dzia┼éalno┼Ťci ESA

Dzia┼éalno┼Ť─ç Agencji przyczyni┼éa si─Ö do stworzenia znacznego potencja┼éu kosmicznego Europy. Obejmuje on dzi┼Ť w┼éasny system wynoszenia, systemy satelitarne, których zastosowania odpowiadaj─ů oczekiwaniom formu┼éowanym w Europie, silny i konkurencyjny przemys┼é kosmiczny, który jest w stanie ca┼ékowicie obs┼éugiwa─ç europejskie zapotrzebowanie i liczy si─Ö na ┼Ťwiatowym rynku oraz znaczny potencja┼é organizacyjny i naukowo-techniczny - tysi─ůce specjalistów, obszerne know-how oraz wiedza naukowa i rozwi─ůzania techniczne, które szerokim strumieniem p┼éyn─ů do innych sektorów europejskiej gospodarki.

Z efektów dzia┼éalno┼Ťci Agencji korzystaj─ů zarówno pa┼ästwa najwi─Öksze, jak i mniejsze oraz s┼éabiej rozwini─Öte, których minimalne wk┼éady do b ud┼╝etu Agencji s─ů nieporównywalne z uzyskiwanymi efektami. Jednocze┼Ťnie mechanizm geograficznej redystrybucji pozwala najwi─Ökszym pa┼ästwom na zachowanie korzy┼Ťci z rozmiaru poczynionych przez nie inwestycji, które trafiaj─ů do ich w┼éasnego przemys┼éu w postaci kontraktów i zamówie┼ä ESA.

Dzi─Öki dzia┼éalno┼Ťci Agencji pa┼ästwa europejskie maj─ů dzi┼Ť niezale┼╝n─ů pozycj─Ö w dzia┼éalno┼Ťci kosmicznej - dziedzinie, która z ka┼╝dym kolejnym rokiem staje si─Ö coraz nieodzownym obszarem aktywno┼Ťci cz┼éowieka, obszarem przynosz─ůcym mu jednocze┼Ťnie coraz bardziej wymierne korzy┼Ťci.


Strona: « poprzednia  1, 2

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej