Strona główna  »  o projekcie Foresight
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Projekt Foresight

Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej realizuje projekt celowy Foresightu branżowego: "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce". Projekt prowadzony jest we współpracy z Polską Platformą Technologii Kosmicznych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Myślą przewodnią projektu jest zbadanie i ukazanie możliwości wykorzystania sektora kosmicznego dla wspierania rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju. Projekt pozwoli określić najbardziej efektywne sposoby wykorzystania możliwości stwarzanych przez techniki 145371main_image_feature_260satelitarne i szans, które otworzą się w najbliższych latach dzięki intensywnemu rozwojowi tego sektora na świecie i uznaniu go przez Unię Europejską za dziedzinę strategiczną. Autorzy i uczestnicy projektu są przekonani, iż szerokie wykorzystanie usług opartych na technikach satelitarnych, stanowiących jakościowo nowe narzędzie, może w wielu dziedzinach przyczynić się do szybszego i mniej kosztownego pokonania istniejącej różnicy rozwojowej Polski w stosunku do państw "starej" Unii.

Projekt Foresight ma dwa dopełniające się wymiary. Z jednej strony stanowi forum wymiany poglądów i wiedzy w gronie najwybitniejszych krajowych specjalistów z dziedziny. Eksperci pochodzący z czołowych polskich instytucji naukowych, przedstawiciele wiodących na rynku firm komercyjnych, jak również osoby z administracji publicznej, w gestii których znajdują się kwestie związane z rozwojem i wykorzystaniem technik satelitarnych spotykają się na zamkniętych panelach tematycznych poświęconych przyszłości rozwoju sektora kosmicznego w wymiarze światowym i polskim.
Wynikiem ich prac będzie stworzenie wizji rozwoju sektora technik satelitarnych i technologii kosmicznych w Pols ce. W szczególności panele zarekomendują wybór priorytetowych, strategicznych obszarów rozwoju, których wsparcie przynieść może największe korzyści ekonomiczne i społeczne dla Polski.

W swoim drugim wymiarze Foresight ma za zadanie upowszechniać wśród decydentów politycznych i opinii publicznej wiedzę na temat praktycznego wykorzystania przestrzeni Kosmicznej. Poprzez planowane wystawy, konkursy i inne wydarzenia Biuro chce szerzyć świadomość, iż techniki satelitarne nie mają już dziś wiele wspólnego z egzotyką "dalekiego kosmosu". Wprost przeciwnie - stanowią integralny sektor gospodarki. Sektor ważny i coraz bardziej obecny w naszym codziennym życiu. Sektor, którego znaczenie i będzie szybko rosnąć w niedalekiej przyszłości.

» Co to jest Foresight?
» W jaki sposób działa Foresight?
» Cele projektu
» Obszary tematyczne
» Zadania pięciu paneli tematycznych
» Studia przypadków, wystawy, seminaria
» Organizacja prac
» Realizatorzy


Strona: 1, 2, 3, 4  następna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej