Strona g│ˇwna  »  o projekcie Foresight
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Projekt Foresight

Co to jest Foresight?
Foresight to zespó┼é dzia┼éa┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych wielowymiarowe okre┼Ťlenie przysz┼éych kierunków rozwoju dowolnej dyscypliny na podstawie bie┼╝─ůcego stanu nauki, technologii i ┼Ťwiadomo┼Ťci spo┼éecznej oraz ich wzajemnych powi─ůza┼ä. Foresight uwa┼╝any jest za jeden z najwa┼╝niejszych mechanizmów instytucjonalnych s┼éu┼╝─ůcych w┼é─ůczeniu zainteresowanych grup spo┼éecznych w dialog z decydentami i naukowcami

W jaki sposób dzia┼éa Foresight?
Foresight skierowany jest do ró┼╝nych grup odbiorców. R ó┼╝norodno┼Ť─ç dzia┼éa┼ä które zostan─ů podj─Öte w trakcie trwania projektu sprawi, ┼╝e Foresight znajdzie odbiorców zarówno w gronie ekspertów, jak i szerszych ┼Ťrodowisk, niekoniecznie bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanych z sektorem kosmicznym.

Projekt realizowany jest z udzia┼éem szerokiego grona ekspertów reprezentuj─ůcych instytucje naukowe i firmy komercyjne dzia┼éaj─ůce w tym obszarze, podmioty nale┼╝─ůce do Polskiej Platformy Technologii Kosmicznych, jak równie┼╝ instytucje zrzeszaj─ůce podmioty gospodarcze (izby handlowe i stowarzyszenia przedsi─Öbiorców) i administracj─Ö publiczn─ů.

Cele projektu:

  • Przegl─ůd perspektyw rozwoju technik satelitarnych i technologii kosmicznych w dwóch horyzontach czasowych: roku 2012 i 2020
  • Identyfikacja priorytetowych, strategicznych obszarów rozwoju, których wsparcie przynie┼Ť─ç mo┼╝e najwi─Öksze korzy┼Ťci ekonom iczne i spo┼éeczne dla Polski i pos┼éu┼╝y efektywnemu wykorzystaniu szans stwarzanych dzi─Öki cz┼éonkostwu w UE
  • Wypracowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju sektora kosmicznego w Polsce w zale┼╝no┼Ťci od wielko┼Ťci nak┼éadów publicznych i komercyjnych oraz wyboru strategicznych partnerów wspó┼épracy mi─Ödzynarodowej
Obszary tematyczne:
  • Powstanie i rozwój nowych zastosowa┼ä nawigacji satelitarnej
  • Poszerzenie stosowania i nowatorskie metody wykorzystania informacji pochodz─ůcych z obserwacji satelitarnej
  • Rozwój nowych aplikacji opartych na ┼é─ůczno┼Ťci satelitarnej (np. teleedukacja, telemedycyna)
  • Wykorzystanie technik satelitarnych w sektorze bezpiecze┼ästwa, w szczególno┼Ťci dla potrzeb ratownictwa, reagowania kryzysowego i misji zagranicznych, oraz wspó┼épracy z NATO i UE
  • Wykorzystanie rozwoju technologii kosmicznych jako instrumentu dla zwi─Öksz ania innowacyjno┼Ťci w niektórych obszarach polskiego przemys┼éu (np. robotyka, in┼╝ynieria materia┼éowa)


Strona: « poprzednia  1, 2, 3, 4  nastŕpna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej