Strona g│ˇwna  »  o projekcie Foresight
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Projekt Foresight

Organizacja prac
Nad przebiegiem prac ka┼╝dego panelu czuwa 3 liderów reprezentuj─ůcych ┼Ťrodowiska naukowo-badawcze, firmy komercyjne oraz u┼╝ytkowników z administracji publicznej. Do ich kompetencji nale┼╝y mi─Ödzy innymi nominowanie kandydatów na ekspertów uczestnicz─ůcych w realizacji projektu oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracami paneli. Ka┼╝dy z liderów kieruje jedn ─ů z faz dzia┼éania "swojego" panelu. Prace paneli podzielone s─ů na 4 fazy, których celem jest:

  • Przedstawienie kierunków rozwoju i przysz┼éych mo┼╝liwo┼Ťci technologii satelitarnych - faza I, nadzorowana przez reprezentantów ┼Ťrodowiska naukowego; (do stycznia 2007)
  • Stworzenie katalogu przysz┼éych aplikacji opartych na technikach satelitarnych - faza II, nadzorowana przez przedstawicieli biznesu; (stycze┼ä - maj/czerwiec 2007)
  • Wybór priorytetowych obszarów, których wsparcie mo┼╝e przynie┼Ť─ç najwi─Öksze korzy┼Ťci dla Polski - faza III, nadzorowana przez reprezentantów sektora u┼╝ytkowników; ( do ko┼äca 2007 roku)
  • Opracowanie scenariuszy rozwoju sektora kosmicznego w Polsce - faza IV - wspólna praca paneli, (do kwietnia 2008).
Realizatorzy
Obok Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej w realizacji projektu Foresight uczestniczy tak┼╝e Polska Platforma Technologii Kosmicznych, skupiaj─ůca krajowe przedsi─Öbiorstwa, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie wy┼╝sze.

Polska Platforma Technologii Kosmicznych to utworzone w 2006 roku konsorcjum, które dysponuje du┼╝ym potencja┼éem technologicznym w zakresie technik satelitarnych i kosmicznych w wymiarze krajowym. Konsorcjum stawia przed sob─ů nast─Öpuj─ůce cele:
  • przygotowanie i realizacja projektów w dziedzinie technologii kosmicznych samodzielnie lub w ramach wspó┼épracy mi─Ödzynarodowej;
  • w┼é─ůczenie si─Ö w dzia┼éania Europejskich Platform Technologicznych;
  • integracja polskiego przemys┼éu i sektora badawczo-rozwojowego w celu rozwijania technologii kosmicznych, a tak┼╝e wspieranie innowacyjno┼Ťci i komercjalizacja nowatorskich rozwi─ůza┼ä technicznych;
  • prowadzenie dzia┼éa┼ä promocyjnych na rzecz rozwijania aktywno┼Ťci kosmicznej w Polsce.
Koordynatorem Platformy jest Polspace Sp. z o.o. - firma zajmuj─ůc a si─Ö doradztwem technicznym i biznesowym w obszarze technologii kosmicznych.

Strona: « poprzednia  1, 2, 3, 4

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej